Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Alternative names
Publications (10 of 67) Show all publications
Arveklev Höglund, S., Gunnarsdottir, H. & Eriksson, M. (2019). Relations and interrelations between Sense of Coherence, socioeconomic status and health behaviour: A systematic review. In: : . Paper presented at 23rd IUHPE World Conference on Health Promotion, 7-11 April, 2019, Rotorua, Aotearoa, New Zealand.
Open this publication in new window or tab >>Relations and interrelations between Sense of Coherence, socioeconomic status and health behaviour: A systematic review
2019 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [en]

Background/Objectives

Previous research shows that the stronger the sense of coherence (SOC) the healthier behaviour. A strong SOC seems to be related to lower consumption of drugs and smoking, more frequent physical exercises and healthier food choices. Further it is established by previous research that there is a difference in health behaviour between socioeconomic groups. Individuals with lower socioeconomic status (SES) smoke to greater extent, have more sedentary lifestyle and make unhealthier food choices than individual with higher SES. The evidence regarding the interactive relations of SOC and SES to health behaviour or the potential mediating role of SOC in the relationship between SES and health behaviour is more unclear. In order to explore this, there is a need of systematic reviews of the evidence concerning SOC and health behaviour and interactions with SES.

Thus, the objective of this study is to explore and synthesize empirical findings on the relationship between SOC and health behaviour among adults. Further the aim is to explore to what extent interactions with SES is considered in the studies of SOC and health behaviour.

 Methods

The study is descriptive and analytical with a systematic integration of the contemporary knowledge base on the salutogenic research focusing on the relationship between sense of coherence and health behaviour among adults and interrelations with socioeconomic status. The review covers scientific publications as well as doctoral theses published 2008–2018. The review is systematic in the sense that all the included papers will be critically examined and analyzed according to (1) the study objective, (2) the study designs and methods for analysis and, (3) the applicability and practical use of the results.

 Results

Expected outcomes of this study will be established state of the art regarding the relationship between sense of coherence and health behavior and interrelations with socioeconomic status. Further the results will identify knowledge gaps important to address in future research.

Discussion

The potential contribution of the synthesized knowledge to achieve a sustainable and equal development of health will be discussed as well as to what extent health inequalities can be explained or understood by SOC.

 

 

 

Keywords
Sense of Coherence, socioeconomic status, equity, systematic review
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13073 (URN)
Conference
23rd IUHPE World Conference on Health Promotion, 7-11 April, 2019, Rotorua, Aotearoa, New Zealand
Available from: 2018-10-30 Created: 2018-10-30 Last updated: 2018-12-20Bibliographically approved
Eriksson, M., Alsén, P., Lycke, L., Tano, I. & Aronsson, G. (2018). ARK: modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH). In: Per Lindberg (Ed.), FALF 2018 - program och abstraktbok: . Paper presented at FALF 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö? (pp. 123-123). Gävle: University Press
Open this publication in new window or tab >>ARK: modell för att systematiskt arbeta med hållbart arbetsliv inom universitet och högskola (UoH)
Show others...
2018 (Swedish)In: FALF 2018 - program och abstraktbok / [ed] Per Lindberg, Gävle: University Press , 2018, p. 123-123Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund

Hållbart arbetsliv är idag ledord för arbetslivets förändrade villkor. Inom UoH i Sverige fanns i slutet av 2017 omkring 75 000 anställda varav ca 35 000 inom forskning och undervisning (UKÄ, 2017). Det är en sektor med stor betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige. Arbetsmiljön inom sektorn ställer särskilda krav på personalen. Förvånansvärt få studier har gjorts i Sverige om arbetsmiljön för personal inom UoH. Med förebild från Norge implementeras nu för första gången i Sverige en forskningsbaserad (krav-resurs-modellen) och sektorsspecifik ny modell för att systematiskt arbeta med arbetsmiljön, den s.k. Ark-modellen (arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser, se figur) vid Högskolan Väst. Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 betonar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vilket väl tillgodoses i denna modell.

Syfte

Att systematiskt och långsiktigt arbeta med arbetsmiljön ur ett främjande, förebyggande och rehabiliterande perspektiv på såväl individ- som organisatorisk nivå för att utveckla förhållanden som bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Metod

Genom KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey Target) kartläggs arbetsmiljön utifrån 28 olika dimensioner. Kategorier som belyses är t.ex. sociala, uppgiftsbaserade och organisatoriska resurser samt jobbkrav och tillhörighet till jobbet. Organisatoriska förhållanden mäts med FaktaARK 1 medan genomförda insatser mäts med FaktaARK 2.

Resultat

KIWEST sändes till all personal med 20 % anställning eller mer. Utav 539 tillfrågade personer svarade 376, vilket ger en svarsfrekvens på 69,8 %. Resultatet visar att specifikt för sektorn är upplevelsen av tidspress samtidigt som arbetet upplevs som meningsfullt och viktigt. Nu följer analyser, planering, genomförande och utvärdering av insatser på olika nivåer inom högskolan. KIWEST-formuläret sänds till personalen med 3-års intervall. I förbättringsarbetet ingår även att granska och utvärdera genomförandet, därvid ingår även metodutveckling. Förbättringsarbetet sätts in i ett större organisatoriskt perspektiv och är en naturlig del i kvalitetssäkringsprocessen och ledningssystemet. ARK-processen förväntas bidra till teoriutveckling av krav- och resursmodellen samt öka kunskapen om arbetsmiljön inom UoH.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: University Press, 2018
Keywords
Hållbart arbetsliv, ARK, hälsa, universitet och högskola
National Category
Other Health Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12843 (URN)
Conference
FALF 2018. Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö?
Available from: 2018-08-28 Created: 2018-08-28 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Eriksson, M., Arvidsson, S., Ekström, A., Jormfeldt, H., Lundgren, I. & Roxberg, Å. (2018). Conceptual Clarification of Wellness and Sense of Coherence (SOC).: Rodgers' evolutionary concept analysis in health care settings. In: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future: Programme - Abstracts 2018 13-15 June Oslo. Paper presented at Third Nordic Conference in Nursing Research, Oslo, 13-15 June, 2018 (pp. 31-31).
Open this publication in new window or tab >>Conceptual Clarification of Wellness and Sense of Coherence (SOC).: Rodgers' evolutionary concept analysis in health care settings
Show others...
2018 (English)In: Nordic Conference in Nursing Research Methods and Networks for the future: Programme - Abstracts 2018 13-15 June Oslo, 2018, p. 31-31Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Background: Clarification of concepts is important in the process of developing theories and concepts. The concept of «wellness» is frequently used, but the content is still unclear. Is the content of «wellness» the same as «health»,«sense of coherence», «wellbeing», «spirituality», «quality oflife» or another content

Objective: To conceptually explore the concept of«wellness» in health care settings, and relate the results to the salutogenic core concept SOC.

Method: Rodger's evolutionary concept analysis is used for the theoretical analysis of the data. The focus has been on attributes, related concepts, consequences, antecedents,references, exemplars and implications. The literature search has been performed through manual review of reference lists and online search in databases for relevant papers. The abstracts has been examined to identify relevant studies for further review. The inclusion criteria was peer reviewed papers in English, published in scientific journals using the keywords wellness/health/health care/healthcare and wellness/sense of coherence/salutogenesis, discussing and/or defining the concept of wellness. The search was run in Cinahl and PubMed via EBSCO and in ProQuest. Results: Fifty studies met the inclusion criteria. Preliminary results confirm a multidimensional property of «wellness». It seems to be used interchangeable with related concepts such as «health», «SOC», «wellbeing», «spirituality» or«quality of life» without a deeper clarification of theoretical aspects. A general impression is that wellness is strongly related to individual lifestyle and health behavior.

Keywords
wellness, sense of coherence, nursing, salutogenesis, Rodgers' concept analysis
National Category
Nursing
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12012 (URN)978-82-995315-2-8 (ISBN)
Conference
Third Nordic Conference in Nursing Research, Oslo, 13-15 June, 2018
Available from: 2018-01-18 Created: 2018-01-18 Last updated: 2018-08-29Bibliographically approved
Wennerberg, M. M. .., Lundgren, S. M., Eriksson, M. & Danielson, E. (2018). Me and You in Caregivinghood: Dyadic resistance resources and deficits out of the informal caregiver's perspective. Aging and Mental Health
Open this publication in new window or tab >>Me and You in Caregivinghood: Dyadic resistance resources and deficits out of the informal caregiver's perspective
2018 (English)In: Aging and Mental HealthArticle in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

OBJECTIVE:To present Specific and Generalized Resistance Resources (SRRs/GRRs) and Deficits (SRDs/GRDs) described by 32 informal caregivers as originating from themselves and their older adult carerecipients as dyads.METHOD:Salutogenic interviewing was used to assemble data from caregivers. A theory-driven, memo-guided and comparative analysis using within- and across- case analysis was applied to unravel resources and deficits influencing the outcomes when they managed tension associated with caregiving.FINDINGS:Living in fellowship in a well-functioning dyad unites the essence of having access to dyadic SRRs/GRRs. Such access enables dyads to use their specific dyadic tension management to resolve challenges through cooperation, derives 'positive' life-experiences and preserves dyad functioning. Struggling alone in a malfunctioning dyad indicates the presence of dyadic SRDs/GRDs counteracting such a development. If these SRDs/GRDs accumulate, the dyad become less able to resolve challenges, 'negative' life-experiences accumulates, the carerecipient's capability to cooperate decreases, caregiver's workload increases, the dyad becomes increasingly malfunctioning and moves towards the point where caregiving ends due to lack of usable SRRs/GRRs.CONCLUSIONS:Findings reveals the complex duality of caregiving and the necessity to assess all available SRRs/GRRs and SRDs/GRDs for caregiving dyads, including out of the carerecipient's perspective. Appropriate 'salutogenic' support reduces SRDs/GRDs, makes available SRRs/GRRs usable or provides alternative SRRs/GRRs, thereby dyadic tension management and dyadic functionality is preserved during this phase of life labelled Caregivinghood. The study adds new knowledge to the salutogenic framework regarding central, theoretical concepts and suggests how data for health promoting initiatives conducted the 'salutogenic way' may be acquired.

Keywords
Dyadic tension management, Health promotion, Salutogenesis, Specific and Generalized Resistance Resources and Deficits, Theory-driven qualitative design
National Category
Health Sciences
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12257 (URN)10.1080/13607863.2018.1471582 (DOI)2-s2.0-85047225017 (Scopus ID)
Note

Published online: 21 May 2018

Available from: 2018-04-18 Created: 2018-04-18 Last updated: 2018-06-15Bibliographically approved
Mjøsund, N. H., Eriksson, M., Norheim, I., Espnes, G. A. & Forbech Vinje, H. (2018). Reorienting Norwegian mental healthcare services: listening to patients' learning appetite. Health Promotion International, 1-11
Open this publication in new window or tab >>Reorienting Norwegian mental healthcare services: listening to patients' learning appetite
Show others...
2018 (English)In: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, p. 1-11Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Reorientation of healthcare services towards more efficient health promotion interventions is an urgent matter. Despite policies and guidelines being in place, it is the least developed key action area of the Ottawa charter. User involvement, or the voice of the patient, is missing from the knowledge base of health promotion in the mental healthcare services. The aim of this study was to add experiential knowledge from former patients. We explored the lived experience of 12 former inpatients at a mental healthcare hospital. We describe what they perceive as mental health promoting efforts. A salutogenic theoretical framework and the methodology of interpretative phenomenological analysis were used. The analysis revealed an appetite for learning in order to develop an in depth understanding of their former experiences. This was motivated by a desire to master daily life despite living with an illness and to increase health and well-being. The participants perceived the learning processes within the healthcare setting as mental health promoting. This craving for a better life is compatible with health promotion. It may turn out to be an opportunity to complement the curative activity of healthcare services with health promotion educational activities.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: , 2018
Keywords
mental health promotion, mental health services
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10156 (URN)10.1093/heapro/day012 (DOI)29579203 (PubMedID)
Note

Published: 20 March 2018

Available from: 2016-11-21 Created: 2016-11-21 Last updated: 2018-04-09Bibliographically approved
Eriksson, M. (2018). Research Supervision as a Mutual Learning Process: Introducing Salutogenesis into supervision using "The Collegial Model". Health Promotion International, 1-7
Open this publication in new window or tab >>Research Supervision as a Mutual Learning Process: Introducing Salutogenesis into supervision using "The Collegial Model"
2018 (English)In: Health Promotion International, ISSN 0957-4824, E-ISSN 1460-2245, p. 1-7Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research using salutogenic factors to promote health is extensive. Salutogenesis, and its coreconcept 'sense of coherence' (SOC), is a resource-oriented theory and framework, applicable indifferent contexts. Research combining health promotion and doctoral supervision in higher educationis scarce. This article places research supervision in a broader context of sustainable workinglife by focusing on stress management. It is about health promotion in an area of research supervision,a new approach not described earlier. Research on supervision in general is extensive,focusing on co-generative mentoring, counselling and coaching. A new salutogenic model, 'TheCollegial Model', is presented as an example of practical application. The aim of the present articleis to introduce and discuss how the salutogenic theory and model of health can be applied to researchsupervision of postgraduate students. Knowledge about how SOC impacts health andlearning has benefit from a systematic review on salutogenic research covering published papersfrom 1992 to 2003 and until today. 'The Collegial Model' examines fundamental characteristics ofsupervision related to ethics and sense of coherence: relations, communication, processes, reciprocity,reflection, learning, comprehensibility, manageability, meaningfulness and coherence.Principles for carrying out supervision 'the salutogenic way' are suggested. The conclusion is thatdoctoral supervision involves mutual learning processes between colleagues in the supervisoryteam. Supervision has to be theory driven, implying that supervisors could benefit from applyinga salutogenic way of thinking and working, particularly in development of guidelines for researchsupervision.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2018
Keywords
research supervision, salutogenesis, sense of coherence, mutual learning process
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11881 (URN)10.1093/heapro/day088 (DOI)30357371 (PubMedID)
Available from: 2017-12-05 Created: 2017-12-05 Last updated: 2018-11-14Bibliographically approved
Mjøsund, N. H., Vinje Forbech, H., Eriksson, M., Haaland-Øverby, M., Jensen, S. L., Kjus, S., . . . Espnes, G. A. (2018). Salutogenic service user involvement in nursing research: A case study. Journal of Advanced Nursing, 74, 2145-2156
Open this publication in new window or tab >>Salutogenic service user involvement in nursing research: A case study
Show others...
2018 (English)In: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 74, p. 2145-2156Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Aim The aim was to explore the process of involving mental healthcare service users in a mental health promotion research project as research advisors and to articulate features of the collaboration which encouraged and empowered the advisors to make significant contributions to the research process and outcome.Background There is an increasing interest in evaluating aspects of service user involvement in nursing research. Few descriptions exist of features that enable meaningful service user involvement. We draw on experiences from conducting research which used the methodology interpretative phenomenological analysis to explore how persons with mental disorders perceived mental health. Apart from the participants in the project, five research advisors with service user experience were involved in the entire research process.Design We applied a case study design to explore the ongoing processes of service user involvement. Methods Documents and texts produced while conducting the project (2012-2016), as well as transcripts from multistage focus group discussions with the research advisors, were analysed.Results The level of involvement was dynamic and varied throughout the different stages of the research process. Six features: leadership, meeting structure, role clarification, being members of a team, a focus on possibilities and being seen and treated as holistic individuals, were guiding principles for a salutogenic service user involvement. These features strengthened the advisors' perception of themselves as valuable and competent contributors. Conclusion Significant contributions from research advisors were promoted by facilitating the process of involvement. A supporting structure and atmosphere were consistent with a salutogenic service user involvement.

Place, publisher, year, edition, pages
Blackwell Publishing, 2018
Keywords
Patient perspectives, Psychiatric Nursing, Qualitative approaches, Research methods, Service user perspectives, Reflective practice
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Nursing science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12238 (URN)10.1111/jan.13708 (DOI)000441438400014 ()2-s2.0-85050460184 (Scopus ID)
Note

First published: 12 May 2018

Available from: 2018-04-04 Created: 2018-04-04 Last updated: 2019-02-05Bibliographically approved
Førland, G., Eriksson, M., Silén, C. & Ringsberg, K. C. (2018). Sense of Coherence: learning to live with chronic illness through health education. Health Education Journal, 77(1), 96-108
Open this publication in new window or tab >>Sense of Coherence: learning to live with chronic illness through health education
2018 (English)In: Health Education Journal, ISSN 0017-8969, E-ISSN 1748-8176, Vol. 77, no 1, p. 96-108Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: This study examines people's experiences of how to live with a chronic disease, their learning needs and their reasons for participating in a health education programme. The aim of the study was to examine if and how a Sense of Coherence (SOC) might guide an understanding of learning processes inhealth education. Methods: This study has a qualitative study design with data collected through five group interviews. Interviews were analysed using qualitative content analysis to identify principal categories of response. Directed content analysis was then used to reference the categories emerging in the first step to the study's theoretical framework. Results: Three main categories were found: (1) the ability to cope with daily life, (2) assets for a better lifeboth in the present and for the future, and (3) the need for knowledge. A synthesis of empirical findings with reference to the first stage of analysis, the three main aspects of learning, and the three dimensions of a SOC revealed that a SOC may be useful in guiding an understanding of learning processes in health education asa life-oriented mastering resource. Conclusion: SOC offers a useful framework for informing health education. Research is needed to deepen an understanding of how salutogenic theory can strengthen the development of health education programmes and understanding of participants' learning

Place, publisher, year, edition, pages
London: Central Council for Health Education, 2018
Keywords
Sense of coherence, health education, learning
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10157 (URN)10.1177/0017896917738119 (DOI)2-s2.0-85041620850 (Scopus ID)
Note

First Published OnlineNovember 17, 2017

Available from: 2016-11-21 Created: 2016-11-21 Last updated: 2018-02-26Bibliographically approved
Wennerberg, M. M. .., Eriksson, M., Lundgren, S. M. & Danielson, E. (2018). Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Deficits. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(1), 186-196
Open this publication in new window or tab >>Unravelling Swedish informal caregivers' Generalized Resistance Deficits
2018 (English)In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 32, no 1, p. 186-196Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In salutogenic theory, individual/contextual, immaterial/material characteristics enabling movements towards health are labelled Specific and Generalised Resistance Resources, SRRs/GRRs, and characteristics counteracting such movements Specific and Generalised Resistance Deficits, SRDs/GRDs. The aim of this paper was to present SRDs and GRDs described by caregivers as stemming from themselves and their care recipient. Guided by salutogenic theory, an explorative design was used to collect data through interviews with 32 Swedish informal caregivers. During the theory-driven analysis, SRDs were unravelled using within-case approaches. To be able to unite them as GRDs across cases, a serviceable GRD definition was developed from the existing theoretical GRR definition. In findings, SRDs are visualised in citations and GRDs described in detail. Caregivers' experiences of SRDs/GRDs are presented as themes: 'Experiencing personal deficiencies', when stemming from themselves; and 'Struggling with an uncooperative co-worker', when stemming from their care recipients. Findings indicate that if these themes dominate a caregiver's view of life, she/he seems to have reached the 'breaking point' when caregiving ends due to lack of usable SRRs/GRRs. To prolong the time until this occurs, support, making otherwise unusable SRRs/GRRs usable, is needed. When designing this type of 'salutogenic' support, it seems essential to involve the target group (e.g. caregivers, care recipients), to ascertain what their SRRs/GRRs and SRDs/GRDs may consist of. Such knowledge regarding SRRs/SRDs could be used to design individualised support, and regarding GRRs/GRDs to design generalised support at group level. This study suggests how such new knowledge regarding resistance resources and deficits could be acquired.

Keywords
Salutogenesis, informal caregiver, Generalized Resistance Deficits
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10153 (URN)10.1111/scs.12446 (DOI)000426524200018 ()28425120 (PubMedID)2-s2.0-85018659380 (Scopus ID)
Note

Version of record online:20 April 2017

Funders: Swedish Dementia Association's Research fund, 2014-21A. 

Available from: 2016-11-21 Created: 2016-11-21 Last updated: 2019-02-12Bibliographically approved
Haraldsson, K., Isaksson, P. & Eriksson, M. (2017). "Happy when they arrive, happy when they go home": Focusing on promoting children's mental health creates a sense of trust at preschools. Early years, 37(4), 386-399
Open this publication in new window or tab >>"Happy when they arrive, happy when they go home": Focusing on promoting children's mental health creates a sense of trust at preschools
2017 (English)In: Early years, ISSN 0957-5146, E-ISSN 1472-4421, Vol. 37, no 4, p. 386-399Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A need for research on young children’s mental health has been identified. Moreover, there is a need to enhance teachers’ skills regarding health promotion work in preschool. The aim of the study is to examine the impact of a specific course on mental health promotion among Swedish preschool teachers. Data were gathered through interviews and documentation. A qualitative content analysis was used. Three categories: ‘attention’, ‘belonging’ and ‘personal growth’ – and six subcategories emerged from the analysis. The latent content of these categories is described in the theme: ‘Increased awareness, in thoughts and actions, of promoting mental health may create a sense of trust at preschools’. The results show that a specific course to promote mental health enhanced the teachers’ awareness of mental health which improved their work with children. This contributed to the development of a sense of trust at preschools, which is important to children’s mental health.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2017
Keywords
Mental health promotion, teacher, preschool children, trust, qualitative content analysis
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
NURSING AND PUBLIC HEALTH SCIENCE, Public health science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-9176 (URN)10.1080/09575146.2016.1191442 (DOI)000415635000005 ()2-s2.0-84976574319 (Scopus ID)
Note

Published online: 01 Jul 2016

Funders: Region Halland

Available from: 2016-03-01 Created: 2016-03-01 Last updated: 2019-01-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3452-3761

Search in DiVA

Show all publications