Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansen Orwehag, MonicaORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6039-0766
Alternative names
Publications (10 of 15) Show all publications
Johansson, E. M., Lundström, M., Nielsen, C. & Hansen Orwehag, M. (2018). Unika individer och kollektivt samspel. In: Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg (Ed.), Samhälle, genus och pedagogik: utbildningsvetenskapligaperspektiv : vänbok till Inga Wernersson (pp. 141-159). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Unika individer och kollektivt samspel
2018 (Swedish)In: Samhälle, genus och pedagogik: utbildningsvetenskapligaperspektiv : vänbok till Inga Wernersson / [ed] Kerstin von Brömssen, Signild Risenfors & Lena Sjöberg, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 141-159Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I detta kapitel diskuterar vi kunskaper och kunskapande i förhållande till individ och grupp. Vilka föreskrifter finns i styrdokumenten? Vi dröjer oss också kvar vid hur läraren, i sin undervisning, kan främja elevernas kunskapande? Hur möter läraren de enskilda eleverna och hur kan läraren utnyttja gruppdynamiken? Och, inte minst viktigt, hur kan läraren skapa trygga grupper där varje elev får lära och utvecklas harmoniskt och där ingen blir utanför och tappar landfästet? Slutligen knyter vi ihop detta genom att belysa undervisningen i lärarutbildningen – hur kan studenterna hitta sina segelleder och ankarplatser i fritidshemmet, skolan och förskolan?

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Keywords
Styrdokument, elever, grupp, lärare
National Category
Didactics
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13425 (URN)9789188847171 (ISBN)9789188847164 (ISBN)
Available from: 2019-01-17 Created: 2019-01-17 Last updated: 2020-04-06Bibliographically approved
Lundström, M. & Hansen Orwehag, M. (2017). Energibesparing i ord och handling: Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse.
Open this publication in new window or tab >>Energibesparing i ord och handling: Installation av energisparsystem och undervisning om elenergi i relation till hållbar utveckling : förskoleanställdas erfarenheter och förskolebarns förståelse
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Centrum för hållbar utveckling (CHU) på Högskolan Väst har tillsammans med teknikföretaget Raybased finansierat och genomfört detta forskningsprojekt om energibesparing. Syftet med riktade samverkansprojekt är att främja forskning och/eller utveckling i nära samarbete mellanforskare och externa aktörer. I ett samverkansprojekt är det forskaren och den externa verksamheten/aktören som tillsammans formulerar de frågeställningar som ska studeras, och undersökningens upplägg och metod arbetas fram i dialog mellan forskaren och samverkansparten. Avsikten med samverkansprojekt inom CHU på Högskolan Väst är att de ska främja kunskapsutveckling kring hållbarhetsfrågor. Det här forskningsprojektet syftar till att få fördjupad kunskap om brukarnas upplevelser av såväl implementering som användande av ett nytt energisparsystem på en förskola i Trollhättan. Systemet installerades av Raybased och omfattar belysning, värme och ventilation på förskolans samtliga tre avdelningar. I samband med installationen byttes armaturerna ut, och dimrar och rörelsevakter för belysningen installerades i vissa utrymmen. På varje avdelning finns numera också en display(läsplatta) med hjälp av vilken personalen kan reglera belysning, värme och ventilation samt avläsa statistik över energiförbrukningen på de olika avdelningarna. Studien undersöker även om energisparsystemet kan knytas till den pedagogiska verksamhetens innehåll. Det görs i form av en lärstudie (delstudie 2) med fokus på hållbar utveckling där vi prövar om förskolebarn kan utveckla en förståelse för hur vatten kan omvandlas till elenergi.

Publisher
p. 20
Series
Rapport i korthet
Keywords
Förskola; energisparsystem; hållbar utveckling
National Category
Learning Pedagogy
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11900 (URN)
Available from: 2017-12-11 Created: 2017-12-11 Last updated: 2019-12-05
Wernersson, I. & Hansen Orwehag, M. (2016). Scholarly skills as everyday practice: implications for education. Higher Education, Skills and Work-based Learning, 6(3), 224-236
Open this publication in new window or tab >>Scholarly skills as everyday practice: implications for education
2016 (English)In: Higher Education, Skills and Work-based Learning, ISSN 2042-3896, E-ISSN 2042-390X, Vol. 6, no 3, p. 224-236Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose - The purpose of this paper is to understand how teachers, nurses and engineers view the use of scholarly skills, such as research and critical thinking, in occupational practice and what implications this understanding may have for (especially) teacher education. Design/methodology/approach - Engineers, nurses and teachers who had worked for at least one year after their education was interviewed (telephone interviews). Four interviews from each category were made in this exploratory study. Findings - Few of the interviewees spontaneously connect their research methods training or other elements of scientific thinking in their education to everyday work practice, but all give examples of systematic, reflective and critical elements as features present in the occupational context. Almost all also view the final thesis work done in their respective programmes as a gratifying experience. Further, they describe the freedom and independence they have in their choice of research question and form of work as appealing and encouraging. Research limitations/implications - The study is exploratory and the results should be used to develop ideas about how to improve scholarly/scientific training in profession-oriented higher education programmes. Practical implications - This paper explore ways to understand and further develop the teaching of scholarly/scientific attitudes and ways of thinking in profession-oriented university programmes. Social implications - Scholarly skills such as critical thinking, analytical skills and awareness of different perspectives are important in all professions. How to design education to optimize such skills is important for people and society. Originality/value - The value of the study is that it is a try to use experiences from different fields to improve the generic scholarly aspects of professional education (especially teacher education).

Keywords
Teacher education; Research education; Professional education; Engineering education; Nursing education; Scholarly skills
National Category
Pedagogical Work Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10345 (URN)10.1108/HESWBL-04-2015-0021 (DOI)000387406000002 ()2-s2.0-84979775138 (Scopus ID)
Available from: 2016-12-19 Created: 2016-12-19 Last updated: 2017-11-29Bibliographically approved
Hansen Orwehag, M. (2015). Appendix. In: Ankerstjerne, Trine (Ed.), Perspektiv på fritidshemspedagogik: (pp. 197-199). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Appendix
2015 (Swedish)In: Perspektiv på fritidshemspedagogik / [ed] Ankerstjerne, Trine, Studentlitteratur AB, 2015, p. 197-199Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2015
National Category
Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-7448 (URN)9789144088143 (ISBN)
Available from: 2015-03-21 Created: 2015-03-21 Last updated: 2019-12-02Bibliographically approved
Hansen Orwehag, M. (2015). Förord till den svenska utgåvan. In: Ankerstjerne, Trine (Ed.), Perspektiv på fritidshemspedagogik: (pp. 7-8). Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Förord till den svenska utgåvan
2015 (Swedish)In: Perspektiv på fritidshemspedagogik / [ed] Ankerstjerne, Trine, Studentlitteratur AB, 2015, p. 7-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Studentlitteratur AB, 2015
Keywords
Fritidshem, Fritidspedagogik, Pedagogik
National Category
Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-7446 (URN)9789144088143 (ISBN)
Available from: 2015-03-21 Created: 2015-03-20 Last updated: 2019-12-02Bibliographically approved
Hansen Orwehag, M. (2013). Barnintervjun: ur barnperspektiv och barns perspektiv (1. uppl.ed.). In: Erlandsson, Soly I. & Sjöberg, Lena (Ed.), Barn- och ungdomsforskning: metoder och arbetssätt (pp. 157-177). Lund
Open this publication in new window or tab >>Barnintervjun: ur barnperspektiv och barns perspektiv
2013 (Swedish)In: Barn- och ungdomsforskning: metoder och arbetssätt / [ed] Erlandsson, Soly I. & Sjöberg, Lena, Lund, 2013, 1. uppl., p. 157-177Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: , 2013 Edition: 1. uppl.
Keywords
Intervjuteknik, Barn, Forskningsmetodik
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-5757 (URN)978-91-44-07552-5 (ISBN)
Available from: 2013-11-23 Created: 2013-11-23 Last updated: 2019-11-27Bibliographically approved
Hansen Orwehag, M. (2013). Fritidspedagogisk didaktik: att vara lärare i fritidshem. In: Pihlgren, Ann S. (Ed.), Fritidshemmets didaktik: (pp. 27-57). Lund: Studentlitteratur
Open this publication in new window or tab >>Fritidspedagogisk didaktik: att vara lärare i fritidshem
2013 (Swedish)In: Fritidshemmets didaktik / [ed] Pihlgren, Ann S., Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 27-57Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur, 2013
Keywords
Lärarrollen, fritidspedagogik, fritidshem, didaktik, pedagogiskt arbete
National Category
Didactics Educational Sciences
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-5776 (URN)9789144077086 (ISBN)
Available from: 2013-12-13 Created: 2013-12-07 Last updated: 2015-12-17Bibliographically approved
Hansen Orwehag, M. & Wernersson, I. (2013). Vetenskaplighet som yrkeskompetens: en intervjustudiestudie. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Vetenskaplighet som yrkeskompetens: en intervjustudiestudie
2013 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Impact of scholarly training on professional practice : an interview study
Abstract [en]

According to the Swedish Higher Education Act all university education should aim at developing students' abilities to make independent and critical judgements, to identify, formulate and solve problems and to search and evaluate research based knowledge. In most vocational academic education programs an undergraduate thesis is mandatory where these skills are demonstrated and evaluated. However, programs differ in relation to what is explicitly taught on research methods and scientific work. The present pilot study is based on interviews with graduates with a few years ofwork experience, from three different professions, engineers, teachers and nurses. The interviews concern mainly two topics – their impressions of the research methods content in their education and their perceptions and reflections on what impact the specific research methods training has hadon their actual professional practice. The results show the respondents' overall uncertainty about the significance of research related knowledge in their education and they are not inclined to identify adirect connection between the research methods training in the programs and their daily professional work. However, when explicitly asked, the respondents refer to frequent use of what can be seen as different types of research related knowledge and skills in their work – but they do not identify themas such. The work with the final undergraduate thesis is generally a positive experience, mainly since it includes a personal choice of topic and an independent piece of work. The character of the theses differs between the three programs, partly due to the different characteristics of the professions.These differences in turn have an impact on what is regarded as significant experiences. The engineers value the thesis because they see it as "the real thing", something that connects to their future profession, and provides the experience to produce a scientific text. Teachers highlight their training of an ability to change perspectives and to take a critical stance, but also as a preparation fortheir own teaching of e.g. source evaluation. Nurses, who write research overviews as their theses,mainly appreciate the independence and the enhanced knowledge in their chosen field.One point of departure for this study is that the undergraduate theses in vocational academic education programs are to be seen as work-integrated learning (WIL), but where the profession aimed at is the researcher’s, rather than the profession in the specific program. The conclusion drawnis that teaching of research related skills and knowledge should be developed in closer connection to the more precise use of such abilities in different areas of professional work.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2013. p. 63
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 5
Keywords
Undergraduate thesis, research training in vocational academic programs, teacher education, nurse education, engineer education, Examensarbeten, vetenskaplighet i akademiska yrkesprogram, lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning, ingenjörsutbildning
National Category
Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-5818 (URN)
Available from: 2013-12-19 Created: 2013-12-19 Last updated: 2019-11-27
Hansen Orwehag, M. (2011). Att leda den fria tidens lärande: med gruppen i fokus (1. uppl.ed.). In: Nielsen, Cecilia (Ed.), Konsten att navigera mellan individ och grupp: lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem (pp. 67-89). Malmö: Gleerups
Open this publication in new window or tab >>Att leda den fria tidens lärande: med gruppen i fokus
2011 (Swedish)In: Konsten att navigera mellan individ och grupp: lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem / [ed] Nielsen, Cecilia, Malmö: Gleerups , 2011, 1. uppl., p. 67-89Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups, 2011 Edition: 1. uppl.
Keywords
Lärarrollen, fritidspedagogik, fritidshem
National Category
Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-4082 (URN)978-91-40-67638-2 (ISBN)
Available from: 2012-01-16 Created: 2012-01-16 Last updated: 2019-11-21Bibliographically approved
Hansen Orwehag, M. (2011). Den ständiga frågan om individ och grupp: några inledande reflektioner (1. uppl.ed.). In: Nielsen, Cecilia (Ed.), Konsten att navigera mellan individ och grupp: lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem (pp. 9-23). Malmö: Gleerups
Open this publication in new window or tab >>Den ständiga frågan om individ och grupp: några inledande reflektioner
2011 (Swedish)In: Konsten att navigera mellan individ och grupp: lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem / [ed] Nielsen, Cecilia, Malmö: Gleerups , 2011, 1. uppl., p. 9-23Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups, 2011 Edition: 1. uppl.
Keywords
Lärarrollen, grupper, individualiserad undervisning
National Category
Pedagogy
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Educational science
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-4088 (URN)978-91-40-67638-2 (ISBN)
Available from: 2012-01-16 Created: 2012-01-16 Last updated: 2019-11-21Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6039-0766

Search in DiVA

Show all publications