Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 37) Show all publications
Sorbring, E. & Bolin, A. (2019). Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete. In: Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.) (Ed.), Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd (pp. 57-65). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete
2019 (Swedish)In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 57-65Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019
Keywords
Elever med särskilda behov, samarbete, forskning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13497 (URN)978-91-47-12700-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-07 Created: 2019-02-07 Last updated: 2019-12-11Bibliographically approved
Bolin, A. & Sorbring, E. (2018). Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara. In: Johansson, Thomas & Sorbring, Emma (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 638-651). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara
2018 (Swedish)In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 638-651Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018
Keywords
Barn som far illa, socialt arbete med barn
National Category
Social Psychology Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12156 (URN)978-91-47-11307-1 (ISBN)
Available from: 2018-02-23 Created: 2018-02-23 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Molin, M. & Bolin, A. (2018). Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 10-18). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196
Keywords
Socialpedagogik, handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work; Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13064 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bolin, A. & Molin, M. (2018). Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 185-188). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 185-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Socialpedagogik, socialpedagogisk handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13096 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-11-02 Created: 2018-11-02 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bolin, A. (2018). Organizing for agency: rethinking the conditions for children's participation in service provision. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(sup1), Article ID 1564515.
Open this publication in new window or tab >>Organizing for agency: rethinking the conditions for children's participation in service provision
2018 (English)In: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 13, no sup1, article id 1564515Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In the organization of child care services, constraints restrict the potential for children's participation in the formation and delivery of support programmes. These constraints involve the prioritization of risk management, poor understandings of what participation entails, and entrenched socio-cultural perspectives of children as vulnerable and requiring protection. However, when children's participation is recognized as an imperative, both morally and as a means of enhancing service efficiency, and when organizational visions and practice ideologies uphold the importance of children's involvement in decision-making, spaces for children's agency can become part of everyday practice routines. Drawing on three examples of organizational innovations in child-directed social work, this article explores the benefits involved in "organizing for children's agency".

Keywords
Children’s agency, human service organizations, organizational theory, practice ideologies, practice routines, social work
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13471 (URN)10.1080/17482631.2018.1564515 (DOI)000459729600009 ()30709329 (PubMedID)2-s2.0-85060932063 (Scopus ID)
Available from: 2019-02-04 Created: 2019-02-04 Last updated: 2019-05-27Bibliographically approved
Molin, M. & Bolin, A. (Eds.). (2018). Socialpedagogisk handling: i teori och praktik. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Socialpedagogisk handling: i teori och praktik
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Alternative title[en]
Social pedagogical action : in theory and practice
Abstract [sv]

Detta är en antologi som beskriver och diskuterar vad som kännetecknar socialpedagogisk handling i teori och praktik. Inledningsvis ges en kort introduktion till några vanliga sätt att teoretiskt närma sig begreppet handling, men med särskilt fokus på handlingens betydelse inom socialpedagogiken. Därefter följer sju kapitel författade av kollegor (i några fall samfattade med verksamhetsrepresentanter) vid Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik vid Högskolan Väst. Författarna, som presenteras närmare i samband med respektive kapitel, har lång erfarenhet av att undervisa vid Socialpedagogiska programmet och att forska kring socialpedagogiskt relevanta frågeställningar. De sju kapitlen ger läsaren olika perspektiv på "socialpedagogisk handling" med avstamp i respektive författares intresseområde. På detta vis ges en exposé över flera socialpedagogiska arenor som på olika sätt befruktar varandra. De olika kapitlen representerar också i någon mån socialpedagogik som forskning, utbildning och praktik. I antologins inledning ges en översiktlig beskrivning av innehållet i de sju kapitelbidragen. I den avslutande epilogen reflekterar antologins redaktörer kring vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter som krävs för att organisera socialpedagogisk handling.

Abstract [en]

This anthology describes and discusses what characterizes social pedagogical action in theory and practice. Initially a brief introduction to some common ways of theoretically approaching the concept of action will be provided, but with particular focus on the importance of the act in social pedagogy. After that, seven chapters will follow written by colleagues (in some cases accompanied by representatives of social pedagogue practitioners) at the Department of Social Work and Social Pedagogy at the University West in Trollhättan, Sweden. The authors, presented in more detail in connection with each chapter, have long experience of teaching at the Social Pedagogical Program and researching questions with relevance of social pedagogy. The seven chapters give the reader different perspectives on "social pedagogical action" with a stamp in the respective authors' field of interest. In this way there is an exhibition of several social pedagogical arenas that can fertilize each other in different ways. The various chapters also represent, to some extent, social education such as research, education and practice. In the introduction of anthology, an overview is given of the contents of the seven chapters' contributions. Finally, the editors of the anthology reflect on the conditions, challenges and opportunities that are required for organizing social pedagogical action.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018. p. 188
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Social Pedagogy, Action, Participation, Learning, Recognition, Socialpedagogik, handling, delaktighet, lärande, erkännande
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12897 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-09-12 Created: 2018-09-12 Last updated: 2019-02-15
Bolin, A. (2018). Upplevelser av ekonomisk utsatthet: barns och ungas aktörskap och strategier. In: Johansson, Thomas; Sorbring, Emma (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 597-607). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Upplevelser av ekonomisk utsatthet: barns och ungas aktörskap och strategier
2018 (Swedish)In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas; Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 597-607Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018
Keywords
Ekonomiska förhållanden, social ojämlikhet, fattiga barn, ungdomar
National Category
Social Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11861 (URN)978-91-47-11307-1 (ISBN)
Available from: 2017-11-30 Created: 2017-11-30 Last updated: 2018-02-23Bibliographically approved
Sorbring, E., Bolin, A. & Ymefors, M. (2017). "Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats": Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp. Barnbladet (5), 24-27
Open this publication in new window or tab >>"Att sänka tröskeln och ge den långa berättelsen plats": Om ett skolhälsoarbete där tillvaratagandet av barns och ungas eget aktörskap bidrar till att fler får stöd och hjälp
2017 (Swedish)In: Barnbladet, ISSN 0349-1994, no 5, p. 24-27Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Västerås: SHSTF:s rikssektion för sjuksköterskor i öppen och sluten barnavård och barnsjukvård, 2017
Keywords
Skolhälsovård, barn ungdomar
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Psychology; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12023 (URN)
Available from: 2018-01-26 Created: 2018-01-26 Last updated: 2019-12-05Bibliographically approved
Gurdal, S. & Bolin, A. (2017). Föräldraresursen: att samverka för stöd till föräldrar. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Föräldraresursen: att samverka för stöd till föräldrar
2017 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2017
Series
Rapport i korthet
Keywords
Föräldrastöd, Uddevalla kommun, Högskolan Väst
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11827 (URN)
Available from: 2017-11-28 Created: 2017-11-28 Last updated: 2017-11-28
Sorbring, E. & Bolin, A. (2017). Skolans identifiering av barn i gråzonen. Socialmedicinsk Tidskrift, 94(4), 477-484
Open this publication in new window or tab >>Skolans identifiering av barn i gråzonen
2017 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 477-484Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I denna artikel genomlyses projektet Team Agera som ingår i Folkhälsomyndighetens nationella satsning på stöd till barn i riskmiljöer. Team Agera är en tvärprofessionell, utökad och fördjupad elevhälsa. Syftet med verksamheten är att erbjuda insatser som av tradition erbjudits av socialtjänsten, i ett försök att öka tillgängligheten av stöd till barn och familjer. Insatserna fokuseras på: 1) barn i familjer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, eller där våld förekommer samt 2) barn med psykisk ohälsa. Genom att arbeta förebyggande är målet att tidigare och i ökad utsträckning hitta de barn och familjer som av olika anledningar är i behov av hjälp och stöd. I artikeln ligger fokus på att besvara frågan: På vilket sätt kan en verksamhet som Team Agera möjliggöra en ökad potential att agera i den så kallade gråzon som utgörs av elever och föräldrar som annars "trillar utanför" systemet, alternativt inte får hjälp och stöd förrän långt efter det att behoven uppkommit?

Keywords
Team Agera; Folkhälsomyndigheten; psykisk hälsa; barn;familjer; missbruksproblem
National Category
Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-11261 (URN)
Available from: 2017-10-19 Created: 2017-10-19 Last updated: 2019-05-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4538-6555

Search in DiVA

Show all publications