Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 43) Show all publications
Bolin, A. & Sorbring, E. (2023). An early-response, police-social work collaborative intervention: Perspectives of young participants. In: : . Paper presented at ECSWR 2023 12th European Conference for Social Work Research, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy, 12th - 14th april 2023.
Open this publication in new window or tab >>An early-response, police-social work collaborative intervention: Perspectives of young participants
2023 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

For society, measures targeted at early crime prevention pose a dilemma. On the one hand, there is a risk that an early intervention can label a young person as a criminal, and have negative consequences on identity formation. On the other, lack of an intervention can have the consequence of a continued lifestyle involving crime. Many are the stories from former prisoners who claim that an earlier intervention could have disrupted an identity trajectory leading to becoming a ‘criminal’ (Kacprzak, 2019). Other research indicates that young people – particularly those from ethnic minority groups – relate to police preventative practices with dissatisfaction (Wästerfors & Burcar Alm, 2020). However, there are also studies which demonstrate that young people experience interventions from police and social services as legitimate and valuable. 

The current study seeks to explore the perceptions of young people aged between 11–17 who received an early intervention following the commission of a crime. In this collaborative project between police and social services, the young person received a coordinated chain of interventions involving first the police, thereafter a social worker, and, finally a qualified youth support worker. Each of the three elements occurred within a two-week period following the commission of the crime. The crime committed could range in severity from shoplifting to a drug offence, or a robbery. 

Participation in the research was voluntary. Those taking part (N=21) were interviewed on a minimum of one and a maximum of three occasions during and after the intervention period. In total, 40 interviews were conducted. The interviews sought to elicit the young people’s perceptions of police practices, the practices of the social and youth workers, the effects on the young people’s attitudes, and their thoughts about the future. Data was analyzed using a narrative approach (Riessman, 2001). Focus was directed to how the young person perceived and understood the actions and practices of professionals involved in the project. In this respect, the interview functioned not only as a means of providing insights, but also a space for self-presentation and the construction of understanding. 

Drawing on theories about procedural justice (Bradford, B. & Jackson, 2015) results reveal, firstly, that the participants experienced the intervention as an opportunity to reflect on the future. While the rapid response – from the police, the social workers, and the youth workers – came as a surprise, participants were positive about this swift reaction. In relation to the police practice of forcibly intervening when the crime had happened (frequently involving a shorter detention), this was perceived in a wider global context of police violence. For example, references were made to the George Floyd case (“I can’t breathe”). Frequently, police actions created a tangible sense of fear. Many participants perceived the intervention as reflective of society’s reaction to criminality. For some, experiences of being ‘labelled’ were prominent. While the results point to the value of a swift response, they also warn of the dangers attached to early labelling.

Keywords
Youth crime prevention, social services practice, police practice, procedural justice, labelling
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19926 (URN)
Conference
ECSWR 2023 12th European Conference for Social Work Research, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy, 12th - 14th april 2023
Available from: 2023-05-08 Created: 2023-05-08 Last updated: 2023-12-19Bibliographically approved
Hansson, A., Björquist, E. & Bolin, A. (2023). Socialtjänstens beslutsfattande i myndighetsutövning. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden (pp. 1-1). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens beslutsfattande i myndighetsutövning
2023 (Swedish)In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Projektet ” Socialtjänstens beslutsfattande i myndighetsutövning” handlar ytterst om att studera beslutsfattandet i myndighetsutövning vilket präglas av hög grad av komplexitet. Det finns enligt forskning svårigheter med att teoretiskt fånga beslutsfattande processer med stöd av rationella eller byråkratiska modeller då erfarenhet och känsla många gånger är drivande i det sociala arbetets beslutsfattande. Syftet med studien att undersöka socialsekreterares erfarenheter av och förståelsen för intuitivt och analytiskt präglat beslutsfattande inom den myndighetsutövande praktiken inom vuxenenheten, försörjningsstöd och familjestöd (barn och ungdomsgrupps, familjerätt och familjehem). Teoretiskt och analytiskt har vi utgått en psykologisk modell för beslutsfattande som bygger på dubbla processer av intuition och analys. Resultaten som presenteras är tentativa och vi välkomnar input på de tolkningar vi gjort (work in progress).

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Keywords
socialtjänsten, myndighetsutövning
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21124 (URN)
Conference
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Bolin, A., Sorbring, E. & Nyman, J. (2023). Socialtjänstens brottsförebyggande arbete ur ungas perspektiv. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens brottsförebyggande arbete ur ungas perspektiv
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Sverige har en lång historia av brottsförebyggande initiativ för att tidigt upptäcka ungdomar som är involverade i brottslighet eller befinner sig i kriminella miljöer. På operativ nivå involverar samarbetet främst socialtjänst och polis. Socialtjänsten i Trollhättans Stad har under 2021–2022 genomfört brottsförebyggande insatser inom ramen för projektet Tidig upptäckt – tidig insats (TUTI). Den här rapporten redovisar den följeforskning som bedrivits i anslutning till arbetet.TUTI bygger på tidiga interventioner, delaktighet och samverkan, såväl övergripande som i det enskilda fallet. Ambitionen med projektet var att minska risken för att unga 9–17 år utvecklar en kriminell livsstil samt förebygga risk för kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap. Detta genom att systematisera det arbete med brottsförebyggande insatser gällande unga förstagångslagöverträdare som sker i samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare och civilsamhälle.Följeforskningen har kartlagt typ av och bakgrund till orosanmälningar för unga 9–17 år i Trollhättans Stad samt undersökt ungas egna erfarenheter och förståelse av socialtjänstens brottsförebyggande insatser (TUTI-insatser). I studien har både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder använts. Data har tagits fram dels på aggregerad nivå gällande orosanmälningar i Trollhättans Stad under perioden 2017–2022, dels gällande de 196 unga som under perioden 2021–2022 erbjöds socialtjänstens brottsförebyggande insatser. Orsaker till orosanmälan var främst ringa stöld (30%), misshandel/våld/hot (20%) samt ringa narkotikabrott (20%). Ungefär hälften av de som erbjöds brottsförebyggande insatser tackade ja till insats. 21 av dessa deltog i återkommande kvalitativa intervjuer. Totalt genomfördes 41 intervjuer.Majoriteten av de intervjuade uppger vid uppföljningen cirka ett år efter den första intervjun att de inte har haft någon ny kontakt med socialtjänsten och att TUTI-stödet har förstärkt deras kapacitet att inte begå någon ny lagöverträdelse. Alla vittnar om att de redan vid tidpunkten för händelsen bestämt sig för att det var dumt gjort, men för några av dem var rentav det väsentligt att de fick stöd att vidmakthålla beslutet. De unga berättar att de har lärt sig mer om sig själva och utvecklat sin förmåga att ta positiva snarare än negativa beslut.För att förstå unga som för första gången kommer i kontakt med samhällets representanter när de misstänks för ett brott, har materialet analyserats med hjälp av modellen för proceduriell rättvisa (Tyler & Blader, 2003). Resultaten visar att de unga har högt förtroende för samhällets reaktion och ger legitimitet till det stöd som ges i kedjan av insatser: polis, mottagningsgrupp och familjebehandlare. Sammantaget kan vi konstatera att unga som genomgått hela TUTI-kedjan upplever samhällets reaktion vid sin första lagöverträdelse som positiv.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023. p. 28
Series
Brief reports, BUV
Keywords
unga, socialtjänsten, ungdomar, brottsförebyggande
National Category
Social Work Applied Psychology
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20203 (URN)
Note

Forskningsmiljön Barn och unga på Högskolan Väst arbetar strategiskt med forskningssamverkan tillsammans med verksamheter som har fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Målet för forskningsmiljön är att producera och sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka deras ställning i samhället. Forskningssamverkan med externa verksamheter är ett av de sätt som miljön arbetar på för att nå detta mål. Samarbetet sker i form av en samverkansmodell som avser att skapa goda förutsättningar för både forskningen och den externa samverkansparten. Samverkansmodellen utgår från en dialog mellan forskare och samverkanspart där parterna tillsammans utarbetar och formulerar undersökningsområde och forskningsfrågor.

Available from: 2023-06-27 Created: 2023-06-27 Last updated: 2024-01-11Bibliographically approved
Åberg, L., Tryggvason, N. & Bolin, A. (2021). Familjecentralers och diakoners utkantsarbete och innovationer: rättighetsarbete som motvikt till institutionell rasism. In: Jesper Johansson, Åsa Söderqvist Forkby, Ulrika Wernesjö (Ed.), Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration: (pp. 211-239). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Familjecentralers och diakoners utkantsarbete och innovationer: rättighetsarbete som motvikt till institutionell rasism
2021 (Swedish)In: Rasism, antirasism och socialt arbete i spåren av migration / [ed] Jesper Johansson, Åsa Söderqvist Forkby, Ulrika Wernesjö, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, p. 211-239Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2021
Keywords
Socialt arbete, Rasism, Antirasism, Socialpolitik
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17904 (URN)9789144142821 (ISBN)
Available from: 2021-12-09 Created: 2021-12-09 Last updated: 2022-01-04Bibliographically approved
Bolin, A., Sorbring, E., Ottosson, E., Holm, D. & Poulios Nordenberg, A. (2020). Barn och unga i försörjningsstödsärenden: en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Barn och unga i försörjningsstödsärenden: en studie med fokus på myndigheternas dokumentation samt barn och ungas vardag, strategier och syn på försörjningsstöd
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Ett flertal studier har beskrivit de omedelbara och långsiktiga effekter som ekonomisk utsatthet har på barns och ungas livssituation och möjligheter att utvecklas.Betydligt färre studier har fokus på barn och unga vars föräldrar erhåller någon form av ekonomiskt bistånd, såsom försörjningsstöd, och vilken plats barn och unga har i denna situation. Den aktuella forskningsstudien ger med sina tre delar en breddad och fördjupad bild av vilken plats barn och unga ges i försörjningsstödsärenden samt vilken syn och vilka strategier de själva ger uttryck för. En utgångspunkt för samtliga delar i studien är att barn och unga är aktiva aktörer, med egna behov och resurser, som bör beaktas vid handläggning av försörjningsstödsärenden.Del 1 har som syfte att beskriva hur barns och ungas situation dokumenteras i sambandmed försörjningsstödsärenden, dels generellt, dels beroende på om ärendepersonenär född i Sverige eller utomlands. Dokumentationsakter för en mindre kommuns samtliga biståndsärenden gällande familjer med minst ett barn i åldern0–21 år (N=147 ärenden; 368 barn) har granskats med avseende på den dokumentation som rör barn och unga.Del 2 har som syfte att undersöka barns och ungas syn på försörjningsstöd. Intervjuer har genomförts med 36 barn och unga i åldern 9–20 år vars föräldrar erhåller försörjningsstöd.Samtliga deltagare är födda i Syrien och kom som nyanlända till Sverige under 2014–2016.Del 3 har som syfte att undersöka barns och ungas vardag och strategier i relation till att familjen erhåller långvarigt försörjningsstöd. Intervjuer har genomförts med tolv barn och unga i åldern 10–21 år vars föräldrar erhållit försörjningsstöd under en längre tid. Deltagarna är antingen födda i Sverige eller har levt här under lång tid.Resultaten pekar på att barn och unga i familjer som erhåller försörjningsstöd tar ett stort eget ansvar samt utformar sina strategier utifrån det. Det kan finnas konflikter och svårigheter i familjerelationerna, men också förståelse och empati. Hur barns meningsskapande ser ut påverkas av familjens ekonomiska och relationella resurser. Barn utvecklaren ekonomisk kompetens med medvetenhet och kunskap om pengars värde.Vardagen formas genom de strategier som både barnen och föräldrarna använder sig av. Att bli sedd som avvikande kan leda till utanförskap och barn i familjer som erhåller ekonomiskt bistånd löper större risk att inte känna delaktighet.Synen på att erhålla försörjningsstöd skiljer sig åt mellan de två grupper av barn som vi har intervjuat, även om strategierna för att hantera situationen delvis överlappar. Bland barnen i nyanlända familjer ger många uttryck för att pengarna de erhåller är tillräckligtför att tillgodose familjens behov samt att försörjningsstödet ger dem och deras familj möjlighet att bygga nya liv. Även dokumentationen av barns och ungas situation i samband med försörjningsstödsärenden skiljer sig åt, eventuellt på grund av att anledningarna bakom föräldrarnas behov av försörjningsstöd är olika. Forskningen har genomförts i samarbete med Campus Västervik.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2020. p. 28
Series
Brief reports, BUV
Keywords
Ekonomisk utsatthet, barn, effekter
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-15138 (URN)
Available from: 2020-04-21 Created: 2020-04-21 Last updated: 2022-09-22
Bolin, A. & Sorbring, E. (2020). Economic Support, Migration and Agency: The Experiences of Young People in Newly Arrived Families from Syria. Young - Nordic Journal of Youth Research, 29(2), 157-174, Article ID 1103308820966432.
Open this publication in new window or tab >>Economic Support, Migration and Agency: The Experiences of Young People in Newly Arrived Families from Syria
2020 (English)In: Young - Nordic Journal of Youth Research, ISSN 1103-3088, E-ISSN 1741-3222, Vol. 29, no 2, p. 157-174, article id 1103308820966432Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Research on young people’s perceptions of economic disadvantage has not focused on specific groups, or adversity connected to demographic phenomena such as migration. The current study seeks to explore perceptions about receiving state economic support among young people in newly arrived families from Syria. Participants were young people in families who arrived in Sweden between 2014 and 2016 and were in receipt of social assistance. Analysing interview data using a thematic approach (Braun & Clarke, 2006, Qualitative Research in Psychology, vol. 3, pp. 77–101) and applying Kuczynski and De Mol’s (2015) model of children’s agency reveal how participants’ experiences of social assistance in this study differ from those of young people in previous studies. Rather than connecting social assistance with hardship, limitations, stigma and shame, participants viewed social assistance as sufficient for current needs and providing opportunities to improve the family’s  situation. Reciprocity was also highlighted, with participants expressing the desire to contribute to a welfare system from which they currently benefitted.

Keywords
Young people’s perceptions of economic disadvantage, social assistance, social work, immigrants, young people, Syria, newly arrived families, young people’s agency
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-16035 (URN)10.1177/1103308820966432 (DOI)000598844700001 ()2-s2.0-85095940796 (Scopus ID)
Available from: 2020-11-16 Created: 2020-11-16 Last updated: 2021-12-09Bibliographically approved
Sorbring, E. & Bolin, A. (2019). Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete. In: Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.) (Ed.), Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd (pp. 57-65). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Exempel 4: Ett utökat och fördjupat barn- och elevhälsoarbete
2019 (Swedish)In: Samverkansforskning: att främja barns och ungas välfärd / [ed] Lena Nilsson & Emma Sorbring (red.), Stockholm: Liber, 2019, p. 57-65Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019
Keywords
Elever med särskilda behov, samarbete, forskning
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13497 (URN)978-91-47-12700-9 (ISBN)
Available from: 2019-02-07 Created: 2019-02-07 Last updated: 2019-12-11Bibliographically approved
Bolin, A. & Sorbring, E. (2018). Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara. In: Johansson, Thomas & Sorbring, Emma (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 638-651). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Att organisera stöd så att barns och ungas aktörskap tas till vara
2018 (Swedish)In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 638-651Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018
Keywords
Barn som far illa, socialt arbete med barn
National Category
Social Psychology Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12156 (URN)978-91-47-11307-1 (ISBN)
Available from: 2018-02-23 Created: 2018-02-23 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Molin, M. & Bolin, A. (2018). Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 10-18). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196
Keywords
Socialpedagogik, handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work; Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13064 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bolin, A. & Molin, M. (2018). Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 185-188). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 185-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Socialpedagogik, socialpedagogisk handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13096 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-11-02 Created: 2018-11-02 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4538-6555

Search in DiVA

Show all publications