Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 45) Show all publications
Molin, M. & Gustavsson, A. (2019). Delaktighet: ideologi och teori (6ed.). In: Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning (pp. 261-272). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Delaktighet: ideologi och teori
2019 (Swedish)In: Omsorgsboken: möjligheter och svårigheter vid intellektuell funktionsnedsättning, Stockholm: Liber, 2019, 6, p. 261-272Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019 Edition: 6
Keywords
People with mental disabilities, Personer med psykisk funktionsnedsättning, Intellektuell funktionsnedsättning
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14691 (URN)9789147126446 (ISBN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd (3ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019. p. 212 Edition: 3
Keywords
Mentally Disabled Persons, Social conditions, Social support, People with disabilities Social integration People with mental disabilities, Personer med funktionsnedsättning, Social integration, Personer med utvecklingsstörning, Intellektuell funktionsnedsättning
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14690 (URN)9789151101934 (ISBN)
Available from: 2019-11-12 Created: 2019-11-12 Last updated: 2019-11-12Bibliographically approved
Borgström, Å., Daneback, K. & Molin, M. (2019). Young People with Intellectual Disabilities and Social Media: A Literature Review and Thematic Analysis. Scandinavian Journal of Disability Research, 21(1), 129-140
Open this publication in new window or tab >>Young People with Intellectual Disabilities and Social Media: A Literature Review and Thematic Analysis
2019 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 21, no 1, p. 129-140Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: The aim of this review is to identify and analyse the research findings in the field of young people with intellectual disabilities and social media.Method: Twelve peer-reviewed papers published in well-established and recognized journals between 2001 and 2017 were identified from electronic database searches (Web of Science, Scopus and Google Scholar), the Internet (Facebook) and correspondence with experts.Results: Six topics were identified through thematic analysis of the texts: opportunities, risk and vulnerability, sexuality, identity, barriers and support.Conclusion: The latest research on young people with intellectual disabilities is characterized by issues of risk, vulnerability and support. The concept of positive risk-taking is suggested for the development of methodological approaches in practice and research. Furthermore, vulnerability, online and offline activities and identity formation should be examined more closely, and there is a call for new research methods in this area, for example observations and netnography.

Keywords
Internet, social media, intellectual disabilities, young people, literature review, thematic analysis
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-14002 (URN)10.16993/sjdr.549 (DOI)2-s2.0-85071012441 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2019-06-28 Created: 2019-06-28 Last updated: 2019-09-29Bibliographically approved
Sorbring, E., Molin, M. & Löfgren-Mårtensson, L. (2018). Att våga utan att falla.: Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Barnbladet (3), 14-17
Open this publication in new window or tab >>Att våga utan att falla.: Internet som en arena för delaktighet och relationer för unga med intellektuella funktionsnedsättningar
2018 (Swedish)In: Barnbladet, E-ISSN 0349-1994, no 3, p. 14-17Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Trots att forskning kring ungdomars delaktighetoch relationer på internet är ett växande område är det få studier som belyser särskoleungdomars förutsättningar. Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta olika grad av språkliga och kommunikativa begränsningar som å ena sidan gör att värdet av nya sociala arenor kan vara stort, å andra sidan kan göra internetanvändande problematiskt i olika sammanhang. I den här artikeln tittar vi närmare på möjligheter och risker i relation till internet som uppmärksammas av ungdomar, föräldrar och professionella, samt reflekterar över hur ett visst mått av risktagande kan leda till positiva erfarenheter och positiv utveckling, så kallat"positivt risktagande".

Place, publisher, year, edition, pages
Bjuv: Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 2018
National Category
Social Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13419 (URN)
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-01-15Bibliographically approved
Molin, M. (2018). Delaktighet i olika världar: om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund. In: Johansson, Thomas & Sorbring, Emma (Ed.), Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv (pp. 515-528). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Delaktighet i olika världar: om vuxenblivande och identifikationsprocesser hos unga vuxna med särskolebakgrund
2018 (Swedish)In: Barn- och ungdomsvetenskap: grundläggande perspektiv / [ed] Johansson, Thomas & Sorbring, Emma, Stockholm: Liber, 2018, p. 515-528Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2018
Keywords
Gymnasiesärskolan, ungdomar, identitet, social integration
National Category
Social Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-12158 (URN)9789147113071 (ISBN)
Available from: 2018-02-26 Created: 2018-02-26 Last updated: 2018-02-26Bibliographically approved
Molin, M. & Bolin, A. (2018). Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 10-18). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Den socialpedagogiska handlingsdimensionen: centrala begrepp
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 10-18Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196
Keywords
Socialpedagogik, handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work; Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13064 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-29 Created: 2018-10-29 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bolin, A. & Molin, M. (2018). Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 185-188). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Epilog: Socialpedagogisk handling: förutsättningar, utmaningar och möjligheter
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 185-188Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Socialpedagogik, socialpedagogisk handling
National Category
Social Work
Research subject
SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13096 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-11-02 Created: 2018-11-02 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Molin, M. (2018). Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp. In: Martin Molin & Anette Bolin (Ed.), Socialpedagogisk handling: i teori och praktik (pp. 19-47). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Framväxten av ett socialpedagogiskt delaktighetsbegrepp
2018 (Swedish)In: Socialpedagogisk handling: i teori och praktik / [ed] Martin Molin & Anette Bolin, Trollhättan: Högskolan Väst , 2018, p. 19-47Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2018
Series
Reports University West, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2018:4
Keywords
Delaktighet, socialpedagogik
National Category
Social Work
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13078 (URN)978-91-87531-90-3 (ISBN)978-91-87531-89-7 (ISBN)
Available from: 2018-10-31 Created: 2018-10-31 Last updated: 2018-11-02Bibliographically approved
Ineland, J., Molin, M. & Sauer, L. (2018). Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences: A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 15(1), 36-42
Open this publication in new window or tab >>Handling Plurality and Dealing with Difficult Work Experiences: A Comparative Study of Human Service Professionals’ Work with Individuals with Intellectual Disabilities
2018 (English)In: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 15, no 1, p. 36-42Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article examines how administrators in social services (n = 70) and habilitation staff in healthcare (n = 40) in Sweden experience difficulties in their work with people with intellectual disabilities. The research aim was to investigate the most typical aspects of difficult working situations and to apply a comparative analysis of differences and similarities, where the respondents' organizational affiliations are taken into account. The results are primarily based on a content analysis. Contextual standardized questions were included in this study. The results revealed that experiences of difficulties were categorized in four typological themes: difficult situations associated with (1) structure, (2) professional role, (3) relationships, and (4) collaboration. The respondents' experiences of difficult situations in social services and healthcare organizations did not correspond to the respondents' work dissatisfaction or unclear goals. On the contrary, handling this plurality within a specific organizational context was a fundamental aspect of professionalism. The different characteristics of the organizations in this study reflected two different institutional logics. While the administrators mainly operated within an administrative logic based on a regulatory framework, the habilitation staff operated within a therapeutic logic based on a cognitive framework. Consequently, the two groups had their own specific norms and rule systems, which influenced when, and to what extent, everyday situations were experienced and defined as difficult. The organizational context seems to influence experiences of difficult situations in the work with people with ID and this calls for a discussion of how it impacts the quality of services within intellectual disability services.

Keywords
collaboration, difficult work situations, human service professions, intellectual disabilities
National Category
Work Sciences
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-10516 (URN)10.1111/jppi.12227 (DOI)000428332000005 ()2-s2.0-85044415429 (Scopus ID)
Available from: 2017-01-10 Created: 2017-01-10 Last updated: 2019-10-23Bibliographically approved
Löfgren-Mårtenson, L., Molin, M. & Sorbring, E. (2018). H@ssles and Hopes on the Internet: What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities. Papers of Social Pedagogy, 8(1), 66-82
Open this publication in new window or tab >>H@ssles and Hopes on the Internet: What Professionals Have Encountered in Dealing with Internet Use and Sexuality among Youths with Intellectual Disabilities
2018 (English)In: Papers of Social Pedagogy, E-ISSN 2392-3083, Vol. 8, no 1, p. 66-82Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aims to provide more in-depth knowledge about professionals' views regarding Internet use among youths with intellectual disability (ID). How do the professionals describe the abilities of the youths with ID when using the Internet for social, romantic, and sexual reasons? What kinds of experiences do the professionals have of these youths' Internet usage, and how do they talk about their ways of dealing with this? In what ways do the professionals describe their own competence regarding Internet usage among youths with ID aged 16-21 years, and do they express the need for any specific tools? Qualitative research interviews were conducted with 17 professionals, 4 males and 13 females, between the ages of 29 and 58. The professionals described challenges with the youths' various emotional and intellectual abilities, as well as their technical knowledge in relation to Internet use. The results highlight three themes: A two-fold usage, Between being controlling and permissive, and A lack of strategies. The article discusses the development of a 'Participation-script', where a continuous dialogue with the youths with ID exists parallel to a restrictive Net-script. We argue that everyday school situations concern joint decision-making between professionals and pupils with ID. Such an approach to participation is based on relationships, that is, oriented towards the self-understanding and individual agency of youths with ID, as well as to the self-understanding of the professionals involved in the lives of youths with ID.

Place, publisher, year, edition, pages
Warsawa: Institute of Social Prevention and Resocialization, 2018
Keywords
Special Schools, Youths with intellectual Disability, Internet-usage, Participation
National Category
Social Psychology
Research subject
Child and Youth studies; SOCIAL SCIENCE, Social work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-13418 (URN)10.5604/01.3001.0011.5851 (DOI)
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-05-24Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6202-4196

Search in DiVA

Show all publications