Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 41) Show all publications
Lundberg, O., Lundqvist, U., Åkerblom, A. & Risenfors, S. (2023). ‘Can you teach me a little Urdu?’: Educators navigating linguistic diversity in pedagogic practice in Swedish preschools. Global Studies of Childhood (3), 245-260
Open this publication in new window or tab >>‘Can you teach me a little Urdu?’: Educators navigating linguistic diversity in pedagogic practice in Swedish preschools
2023 (English)In: Global Studies of Childhood, E-ISSN 2043-6106, no 3, p. 245-260Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

According to the national framing of the Swedish preschool system, educators are expected to act as mediators of the dominant language while simultaneously promoting multilingualism. Previous research shows that educators display an insecurity as well as a lack of knowledge of how to implement this dual undertaking. This article examines educators’ dual undertaking of linguistic diversity (changeability), on the one hand, and a national standard (stability) on the other, based on ethnographic data from three preschools with socioeconomic differences. The data are analysed employing concepts from pedagogic theory and linguistic diversity. Bernstein’s competence model with weak classification and framing accommodates translanguaging, giving room for the children’s own linguistic initiatives. Translanguaging is understood from a local as well as a global perspective; the local is based on global norms and global norms relate to local practices. The results show that educators support children as linguistic and multilingual beings. Unlike previous studies showing that middle-class children benefit from the competence model, this study shows how children with different socio-economic backgrounds benefit from the competence model. The diversity of language practice in Swedish pre-schools has the potential to create opportunities for new forms of agency and identity for children.

Keywords
diversity, pedagogic practice, preschool, translanguaging
National Category
Learning Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20874 (URN)10.1177/20436106231176964 (DOI)001060907800005 ()2-s2.0-85165265262 (Scopus ID)
Note

CC-BY

Available from: 2023-10-30 Created: 2023-10-30 Last updated: 2024-01-09
von Brömssen, K., Flensner, K. K., Korp, H. & Risenfors, S. (2023). Emergency Education’ in Sweden: Implications for Sustainable Development through Education for Newly Arrived Students. Ethiopian Journal of Teacher Education and Leadership, 1(1), 55-79, Article ID 01010422.
Open this publication in new window or tab >>Emergency Education’ in Sweden: Implications for Sustainable Development through Education for Newly Arrived Students
2023 (English)In: Ethiopian Journal of Teacher Education and Leadership, ISSN 2959-1783, Vol. 1, no 1, p. 55-79, article id 01010422Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article reports part of a research project that investigated the learning and social inclusion conditions of ‘newly arrived students’ in Swedish primary schools in two municipalities. Newly arrived students are the category of students who have lived abroad and started their education in Sweden when they were seven years old or older within the last four years. Most of these children and youth have a history of migration. This article focuses firstly on the Swedish migration context, the ‘migration crisis’ in 2015 and the changes in the Swedish reception system that took place soon thereafter and, second, ethnographic observations from Primary Schools of two specific perspectives in education, namely a perspective on ‘Framing of the day and the lesson’ and ‘Study tutoring in the mother tongue in regular teaching’. The results indicated that strong supporting structures and structured social interaction are needed as well as caring and empathy on the part of teachers to promote learning and social inclusion of newly arrived students are required. Furthermore, study tutoring in the mother tongue in regular teaching seems to be important while the study tutors’ view of their mission varies.

Place, publisher, year, edition, pages
EJTEL - Ethiopian Journals online / Addis Ababa University, 2023
Keywords
education in emergencies, Sweden, migration, ‘newly arrived children and youth’, reception system, teaching
National Category
Pedagogical Work Social Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19970 (URN)10.20372/ejtel.v1i1.7639 (DOI)
Note

This Open Access journal is newly started (2022). Kerstin von Brömssen is on the advisory board. CC BY 4.0

Available from: 2023-11-27 Created: 2023-11-27 Last updated: 2024-04-25
Risenfors, S. (2023). Identitet: att formas som människa (2.ed.). In: Olof Franck, Christina Osbeck & Kerstin von Brömssen (Ed.), Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare 4-9 och gymnasiet (pp. 225-235). Gleerups
Open this publication in new window or tab >>Identitet: att formas som människa
2023 (Swedish)In: Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare 4-9 och gymnasiet / [ed] Olof Franck, Christina Osbeck & Kerstin von Brömssen, Gleerups , 2023, 2., p. 225-235Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Gleerups, 2023 Edition: 2.
Keywords
reglionsundervisning, mellanstadiet, gymnasiet, identitet
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-20411 (URN)9789151109169 (ISBN)
Available from: 2023-07-06 Created: 2023-07-06 Last updated: 2024-01-10Bibliographically approved
von Brömssen, K., Lindholm, M.-L. & Risenfors, S. (2023). Språkutvecklande ”tvillingläsning" av skönlitteratur för migranter inom vuxenutbildningen. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Språkutvecklande ”tvillingläsning" av skönlitteratur för migranter inom vuxenutbildningen
2023 (Swedish)In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande pilotprojekt belyser och problematiserar vuxenstuderande migranters (på SFI) erfarenheter av parallell läsning av skönlitteratur på sitt förstaspråk och på svenska. Undervisningen i tvillingläsning går ut på att kursdeltagarna parallellt läser skönlitteratur på svenska och på ett annat språk, det vill säga har samma text framför sig på två språk. Genom tvillingläsning jämförs språken kontinuerligt, vilket skapar förutsättningar för ökad språk- och litteracitetsutveckling.

Pilotprojektet är ett praktiknära forskningsprojekt som använder sig av teorier om litteracitet och flerspråkighet. Studien är kvalitativ med intervjuer och textanalys av läsjournaler som empiri. Syftet är att undersöka om tvillingläsning av skönlitteratur på modersmålet/det starkaste språket och svenska kan bidra till språklig utveckling i svenska som andraspråk. Studien fokuserar följande frågeställningar:

· Hur erfar kursdeltagare inom SFI "tvillingläsning" av skönlitteratur på både modersmål och svenska och hur berättar kursdeltagarna om sina erfarenheter av tvillingläsning?

· Vilka teman och vilket innehåll i den lästa skönlitteraturen blir viktiga för kursdeltagarna i SFI?

· Hur uppfattar lärare på SFI att tvillingläsning av skönlitteratur påverkar kursdeltagarnas språkutveckling i svenska språket?

Ett preliminärt resultat är att tvillingläsningen bidragit till ett mer nyanserat språk, ökat läsengagemang samt ett intresse för språkliga jämförelser, översättnings- och kulturfrågor. Migranterna/kursdeltagarna har upptäckt läsningen som en ingång till språket. De uttrycker att de kan läsa mer avancerad litteratur och inte är bundna till lättläst litteratur, men vi kunde också se en variation beroende på migranternas litteracitetsnivå. Migranter som tidigare inte varit intresserade av läsning uttrycker att de via projektet fått upp ett intresse för skönlitteratur. I intervjuerna med lärarna nämns ökat läsflyt, talflyt, breddat ordförråd, förståelse för grammatiska strukturer och läsförståelse.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Keywords
språkutveckling, skönlitteratur, migranter, vuxenutbildning
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21137 (URN)
Conference
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Almér, E. & Risenfors, S. (2023). When freedom of choice is conditioned: A study of how immigrants with temporary residence permits articulate their life choices. In: Abstracts för Decemberkonferensen: . Paper presented at Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden (pp. 1-1). Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>When freedom of choice is conditioned: A study of how immigrants with temporary residence permits articulate their life choices
2023 (English)In: Abstracts för Decemberkonferensen, Trollhättan: Högskolan Väst , 2023, p. 1-1Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

In the European society of today temporary residence permits (TRP) are largely directed at labor market issues, not protection issues. This responsibility-based model implies that the importance of getting a job is the norm regarding what life choices an immigrant "should” do to renew their TRP:s.

In the light of the UN's sustainability goals of reduced inequality, discourses about integration needs to be discussed and problematized to clarify what their implications are for individuals as for society. The aim of the following study is to describe and analyse the field of tension created between the regulatory requirements and the individual's considered life choices as they are articulated by persons living with TRP:s.

The study is based on interviews about life choices with six persons with TRP. The material is analysed with discourse analysis based on the concepts of temporality, liminality and agency and the analyse resulted in three discourses about, legal security (1), ontological security (2) and interrelational freedom (3). The three discourses can be seen as the field within which the individual make a specific choice.

The results show that life with TRP affects choices about family, education and work, but also the approach towards life in general. In all their choices, the informants must prioritize between increasing the chances of obtaining a renewed residence permit or moving towards long time goals. Choices are made with the cost of giving up educational goals or ontological safety, but at times the informants put their own agency in the front seat even though they risk to be sent back to the danger they once fled. The oppressive, colonizing, feature of the responsibility-based discourse risks putting people in a liminal situation that backfires on society in terms of sustainability, and equality.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023
Keywords
immigrants, residence permit
National Category
Social Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-21125 (URN)
Conference
Decemberkonferensen Institutionen för individ och samhälle 13 december 2023, Trollhättan, Sweden
Available from: 2023-12-21 Created: 2023-12-21 Last updated: 2024-03-20Bibliographically approved
Risenfors, S. (2022). Kunskapsöversikt med fokus på olika former av läxhjälp och dess effekter på elevers skolprestationer. In: Child and Youth Studies Conference, University West November 10-11 2022, Trollhättan, Sweden: Growing Up In Challenging Times. Book of abstracts. Paper presented at Child and Youth Studies Conference, University West November 10-11 2022 (pp. 9-10). Trollhättan: University West
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsöversikt med fokus på olika former av läxhjälp och dess effekter på elevers skolprestationer
2022 (Swedish)In: Child and Youth Studies Conference, University West November 10-11 2022, Trollhättan, Sweden: Growing Up In Challenging Times. Book of abstracts, Trollhättan: University West , 2022, p. 9-10Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Även om läxor inte är föreskrivna i skolans styrdokument betraktas de ofta som en självklar del i skolans tradition, både för elevernas kunskapsutveckling och som ett sätt för skolan att få kontakt med hemmen. Fenomenet läxor har undersökts i forskning utifrån olika aspekter, men också ifrågasatts utifrån forskning som visar att de skapar stress och på sikt en ojämlik skola. För att råda bot på detta har läxhjälp ökat i omfattning - privat, ideell och skolornas egen organiserade läxhjälp.Denna kunskapsöversikt sätter fokus på läxhjälp utifrån tre övergripande forskningsfrågor:

1. Vilken typ av läxhjälp ges utanför skoltid, internationellt och i Sverige, och vad leder den till?

2. Hur är läxhjälp organiserad och finansierad i Sverige?

3. Når läxhjälpen de elever som bäst behöver den i Sverige och i så fall på vilket sätt?Insamling av data har gjorts på relevanta databaser som fångar upp såväl svensk sominternationell forskning. I Sverige utvärderas och diskuteras läxhjälp i relation tillorganisation, ekonomi, pedagogik och utifrån sociala faktorer. Internationell forskning visar en lång tradition av läxhjälp, som kan vara intressant att jämföra med svenskaförhållanden. Men det framkommer också att det saknas forskning, bland annat omelevernas inställning till läxhjälp.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: University West, 2022
Keywords
läxhjälp, Sverige, läxor
National Category
Pedagogical Work
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19580 (URN)9789189325302 (ISBN)
Conference
Child and Youth Studies Conference, University West November 10-11 2022
Available from: 2023-01-12 Created: 2023-01-12 Last updated: 2023-06-09Bibliographically approved
Risenfors, S. (2022). Läxhjälp och dess effekter i en svensk kontext: en kunskapsöversikt. Trollhättan: Högskolan Väst
Open this publication in new window or tab >>Läxhjälp och dess effekter i en svensk kontext: en kunskapsöversikt
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna kunskapsöversikt har som primärt syfte att ge vägledning i arbetet med att organisera och utforma läxhjälp i skolan. Här presenteras hur olika former av läxhjälp bedrivs, främst nationellt men till viss del även internationellt, och i vilken mån läxhjälp får effekter på elevers skolprestationer. Når läxhjälpen de elever som bäst behöver den? En kunskapsöversikt har emeller tid en vidare vetenskaplig ambition än så, och här redovisas också inom vilka vetenskap­liga fält det finns ett intresse för läxhjälp, vilka metoder och teorier som används i forskningen och på verkar mediedebatten samt vilken förförståelse det finns för relevanta frågeställningar om läxhjälp i konkreta förändringsarbeten på skolor.Till stora delar saknas europeiska studier om läxhjälp, men däremot finns relevant forskning, inte minst i relation till metod och kunskapsresultat, globalt sett. Sådan läxhjälp går under benämningen skugg undervisning (shadow education) och är särskilt framträdande i en del asiatiska länder. I Sverige finns några få studier om privatundervisning, med handledningspolicyer och handledningspraktik i fokus. Ett exempel är Forsberg et al. (2021) som analyserar läxhjälp på mikronivå och låter läsaren följa relationen mellan handledare och elev replik för replik.Ett kort svar på frågan i vilken mån läxhjälpen når de elever som bäst behöver den är att eleverna inte fångas upp tillräckligt väl. Det finns emellertid forskning som pekar på lyckade projekt, bland annat en studie av Dietrichson et al. (2017) som visar att det går att väsentligt förbättra resultaten för mål­gruppen ”elever som kommer från familjer med låg socioekonomisk status” genom handl edning, tydlig feedback, läraransvar för framstegen och kooperativt lärande. Här framkommer också att till och med ett kortsiktigt program, med flera olika lärare och handledare som arbetar med elev­erna under en kortare tid, kan ge goda resultat. I övrigt visar forskning att läxhjälp inte bara innebär ett akademiskt stöd, utan även ett socialt och emotionellt – och inte bara av lärare utan även från hemmen och kamratkretsen, vilket gör elevernas nätverk viktiga.En grupp som upplever extra stora utmaningar är nyanlända elever som, förutom att de måste till­godogöra sig ämneskunskaper, måste lära sig ett nytt språk. För denna grupp visar studier på ett behov av språkstärkande undervisning av utbildade lärare, tillsammans med en stöttande hem­ och kamrat miljö. Även lovskola kan spela stor roll i språkstärkande syfte.Sammantaget visar forskning och andra undersökningar att läxhjälpen bör integreras i skolans ordi­narie arbete och vara anpassad till hur undervisningen är upplagd på respektive skola. Lovskolor fungerar bättre under lov på terminstid än under sommarlovet efter årskurs 9, utom möjligen för nyanlända elever. Tydliga, relevanta och lagom avgränsade uppgifter och återkoppling från läraren är viktigt för alla elever. Somliga elever behöver extra mycket stöd, inte bara kunskapsmässigt utan även socialt och emotionellt, och för somliga behöver stödet även vara språkstärkande. År 2021 presenterades en utredning (SOU 2021:30) med förslag på hur skolan ska kunna ge eleverna bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Den ledde till ett riksdagsbeslut med två förändringar i skollagen: utökad studietid för alla elever i anslutning till skoldagen samt utökad tid till lovskolor för elever som inte når upp till godkända betyg.

Place, publisher, year, edition, pages
Trollhättan: Högskolan Väst, 2022
Series
Brief reports, BUV
Keywords
läxhjälp, Sverige, läxor
National Category
Pedagogical Work Learning
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19769 (URN)
Note

Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan Väst arbetar strategiskt med forskningssamverkan tillsammans med verksamheter som har fokus på barn, ungdomar och unga vuxna. Målet för forskningsmiljön är att producera och sprida kunskap om barns och ungdomars livsvillkor och därmed stärka deras ställning i samhället. Forsknings samverkan med externa verksamheter är ett av de sätt som miljön arbetar på för att nå detta mål. Samarbetet sker i form av en samverkansmodell som avser att skapa goda förutsättningar för både forskningen och den externa samverkansparten. Samverkansmodellen utgår från en dialog mellan forskare  och samverkanspart där parterna tillsammans utarbetar och formulerar undersöknings område och forskningsfrågor.

Samarbete mellan Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen.

Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14
Risenfors, S. (2022). Läxhjälp och dess effekter i en svensk kontext: en kunskapsöversikt. Diskussionsunderlag.
Open this publication in new window or tab >>Läxhjälp och dess effekter i en svensk kontext: en kunskapsöversikt. Diskussionsunderlag
2022 (Swedish)Other (Other academic)
Publisher
p. 14
Keywords
läxhjälp, Sverige, läxor
National Category
Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-19770 (URN)
Note

Diskussionsunderlaget är en separat del till rapporten Läxhjälp och är ett samarbete mellan Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen.

Available from: 2023-03-14 Created: 2023-03-14 Last updated: 2023-03-14
von Brömssen, K., Flensner, K. K., Gregorc Lööv, H., Korp, H. & Risenfors, S. (2022). Newly arrived migrant children in the Swedish school-system: Challenges and Opportunities in a Nordic Welfare State. In: : . Paper presented at First Joint International Conference on Education in Emergencies in East Africa : Implication for Sustainable Development; Addis Ababa University, 26. -28. May 2022; Book of Abstracts (pp. 38-39).
Open this publication in new window or tab >>Newly arrived migrant children in the Swedish school-system: Challenges and Opportunities in a Nordic Welfare State
Show others...
2022 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Background: Sweden has experienced waves of migration into the country since the end of the WWII. Pull-factors for migration were opportunities to get a job in the industries right after the war as Sweden was not much effected, but also due to the world’s conflicts, effects from the climate change and a desire to live a better life.In recent years, there has been a larger increase in the number of foreign-born. In 2020, just over 2 million people were born abroad, which is 19.7 percent of the population in Sweden. The most common country of birth for foreign-born is currently Syria, followed by Iraq. Finland was for many years the most common country of birth, but is today the third most common country, followed by Poland and Iran. The migration from the African Horn is also quite extensive, where Somalis are the largest group from Africa in Sweden (in 2018 there were more than 100 000 Somali people living in the country). Since the start of the new millennium, Sweden has experienced an intense debate over migration and several new laws have been passed in order to restrict migration. This is also the case in several other European countries. However, Sweden used to be described as one of the Nordic welfare states and have enjoyed an international reputation for combining generous welfare state entitlements with rapid economic growth, low unemployment and very high levels of labor force participation, particularly among women. This welfare model, characterized by generous, non-tested benefits, a strong element of redistribution in the systems and thus high taxes, was developed after the WWII, but had ideological roots in the labor movement back from the late 1800s. One example of the welfare model is that Sweden offers free education from age 6 to19 and also free school lunches. Over the last twenty years the welfare model has been challenged due to globalization and migration and an increase in international financial competition which also have affected education with reduced resources. However, a large body of research show that education plays a significant role in the health and wellbeing as well as for integration in the “new society”, and education is pointed out as one of the most important institutions for newly arrived migrant children. This paper builds on research investigating reception strategies and inclusion for newly arrived children in schools in two municipalities in Sweden, as well as the migrant students own reflections on these issues. The research was carried out over the years 2016-2018.

Methods: The empirical for the study consisted of two parts. The first part built on interviews with educational leaders at primary schools and staff at reception units in the two municipalities, partly through questionnaires (N=39) with supplementary telephone interviews to the principals (N=24). The second part explored the newly arrived migrant students’ reception and conditions for learning and social inclusion out from their perspective. This part of the study is based on ethnographic work from eight school units with different conditions and way of organizing teaching for newly arrived migrant children.

Results: The study showed that there are currently established guidelines and organization for the assessment and reception of newly arrived students in Sweden, however in practice various known and applied. Among the eight school units included in the study were schools with long experience of receiving newly arrived students, and teaching students with different cultural, linguistic and educational backgrounds, but also schools that can be described as ‘monocultural’, whose experience of receiving newly arrived students were very limited. The differences between schools in student composition reflects a school segregation that is linked to housing segregation and strengthened by the free choice of school introduced in the beginning of the 1990s’. The study describes how newly arrived students' everyday lives and conditions for learning and inclusion emerge in the diverse environments and how different structural and organizational conditions have consequences for students' learning and social inclusion.

Keywords
Migration, Sweden, free education, newly arrived, learning, social inclusion
National Category
Educational Sciences Human Geography
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-18585 (URN)
Conference
First Joint International Conference on Education in Emergencies in East Africa : Implication for Sustainable Development; Addis Ababa University, 26. -28. May 2022; Book of Abstracts
Available from: 2022-06-21 Created: 2022-06-21 Last updated: 2022-06-21Bibliographically approved
von Brömssen, K., Korp, H., Flensner, K. K. & Risenfors, S. (2021). A "blind spot": Reproduction of racism in educational landscapes. In: Karen Bjerg Petersen, Kerstin von Brömssen, Gro Hellesdatter Jacobsen, Jesper Garsdal, Michael Paulsen & Oleg Koefoed (Ed.), Rethinking education in light of global challenges: Scandinavian perspectives on culture, society, and the  Anthropocene (pp. 51-65). Routledge
Open this publication in new window or tab >>A "blind spot": Reproduction of racism in educational landscapes
2021 (English)In: Rethinking education in light of global challenges: Scandinavian perspectives on culture, society, and the  Anthropocene / [ed] Karen Bjerg Petersen, Kerstin von Brömssen, Gro Hellesdatter Jacobsen, Jesper Garsdal, Michael Paulsen & Oleg Koefoed, Routledge, 2021, p. 51-65Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter is divided into five sections. The first section starts with a narrative from one of our research projects on inclusion and equality for newly arrived students in elementary schools, which was a case study in two municipalities in Sweden (Korp et al., 20191). This narrative will be used for discussion on race and racism in the following sections, both in a historical and in a contemporary perspective. As argued by Martin Eriksson, there is quite a lot of research on race and racism in Sweden during the time period 1900–45, but Eriksson looks for research that does not stop at the end of this period, and studies the continuity between current racism and racial intolerance and those of earlier periods (Eriksson 2016, p. 17). This is a discussion we want to contribute to, arguing that racist discourses are vicious social constructions which both live on as historical memories, as well as being constantly renewed (cf. Schierup, Ålund & Neergaard, 2018). The issues of race and racism discussed in this chapter were not at the front of our initial research questions, but came to be an important result in relation to inclusion and equality for newly arrived students in Swedish elementary schools (Korp et al., 2019). The chapter ends with a section on silencing racism in school and how this can be related to a strong welfare state. Reflections on education, racism and silences on racism conclude the chapter.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2021
Keywords
Racism, Sweden, school
National Category
Pedagogy International Migration and Ethnic Relations
Research subject
Child and Youth studies
Identifiers
urn:nbn:se:hv:diva-17874 (URN)10.4324/9781003217213-4 (DOI)9781003217213 (ISBN)9781032108193 (ISBN)
Available from: 2021-12-08 Created: 2021-12-08 Last updated: 2022-01-04Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1343-249X

Search in DiVA

Show all publications