Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Publikationer (10 of 11) Visa alla publikationer
Varga, A. & Davydenko, S. (2023). Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan: ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst vårterminen 2022. Trollhättan: Högskolan Väst
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan: ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst vårterminen 2022
2023 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Den här rapporten är ett resultat av ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Västs fyra gymnasieskolor Magnus Åberggymnasiet och Nils Ericssongymnasiet i Trollhättan samt Birger Sjöberggymnasiet och Birger Sjöberggymnasiets kommunala vuxenutbildning i Vänersborg under vårterminen 2022. De fyra skolorna har sedan några år tillbaka arbetat i förbundsövergripande ämnesgrupper för att utveckla verksamheten och i ämnesgruppen i svenska är litteraturundervisningen i fokus. För att komma vidare i detta arbete vände sig lärare vid Kunskapsförbundet Väst till Högskolan Väst, vilket ledde fram till det samarbete som redovisas i rapporten. Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan är både ett forsknings- och ett utvecklingsprojekt. Den del av projektet som beforskades handlar om hur elevers flerspråkighet kan tillvaratas i undervisning om och med skönlitteratur. Denna studie kommer att publiceras separat som en vetenskaplig artikel. I den här rapporten redovisas endast den del av projektet som fokuserar på fortbildning och verksamhetsutveckling, med särskilt fokus på hur lärare kan stödja elevers läsutveckling och stimulera deras läsintresse genom aktiviteter i klassrummet.

Tyngdpunkten har vilat på att stärka lärarnas egen ämnesdidaktiska kompetens genom:

• motivationsteorier,

• litteraturdidaktisk forskning,

• samtalsstrategier,

• transspråkande pedagogik.

Utvecklingsprojektet genomfördes främst i form av forskningscirklar, där forskare och lärare tillsammans har diskuterat aktuell forskning inom litteraturdidaktik, andraspråksdidaktik och motivation samt metoder för hur litteraturdidaktisk undervisning kan planeras och genomföras i syfte att främja såväl elevers kunskapsutveckling som deras läsintresse inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Dessa metoder har sedan prövats i verksamheten under projektet gång.Sammantaget genomfördes fem forskningscirklar, varav en i samband med Kunskapsförbundets Västs förbundsövergripande K-dag. De diskussioner som fördes under forskningscirklarna visar att det redan idag bedrivs stimulerande och läsfrämjande undervisning av ett lärarkollegium bestående av mycket kompetenta lärare, varav flera har många års erfarenhet av undervisning om och med skönlitteratur i gymnasieskolan och/eller på vuxenutbildningen, både i svenska och svenska som andraspråk. Att utvärdera effekten av utvecklingsprojektet är dock alltför tidigt att göra. Det rör sig om ett systematiskt arbete över tid för att såväl lärare som elever ska ges möjlighet att komma in i nya sätt att arbeta.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Trollhättan: Högskolan Väst, 2023. s. 20
Serie
Rapport i korthet
Nyckelord
läsfrämjande, gymnasium, undervisning
Nationell ämneskategori
Lärande
Forskningsämne
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-19729 (URN)
Anmärkning

Ett ULF-projekt (utbildning, lärande, forskning) genomförs inom ramen för regeringens satsning på praktiknära forskning och enligt de riktlinjer som anges där. ULF-projekt ska genomföras i professionen och tillsammans med professionen samt även ge lärare möjlighet att bedriva forskning i den egna verksamheten. I ett sådant forskningsprojekt formas forskningsfrågorna utifrån professionens behov tillsammans med professionen. Praktikutvecklande ämnesdidaktisk forskning har som mål att producera kunskap som är till direkt nytta i verksamheten men också bidrar till forskningen.

Rapporten är ett samarbetsprojekt mellan Kunskapsförbundet Väst och Högskolan Väst.

Tillgänglig från: 2023-03-02 Skapad: 2023-03-02 Senast uppdaterad: 2024-01-10
Spante, M., Varga, A. & Carlsson, L. (2021). Triggering sustainable professional agency: using change laboratory to tackle unequal access to educational success collectively. Journal of Workplace Learning, 34(2), 162-175
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Triggering sustainable professional agency: using change laboratory to tackle unequal access to educational success collectively
2021 (Engelska)Ingår i: Journal of Workplace Learning, ISSN 1366-5626, E-ISSN 1758-7859, Vol. 34, nr 2, s. 162-175Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Purpose This study aims to depict how a change laboratory (CL) promotes sustainable professional practice at the workplace to tackle unequal access to educational success.

Design/methodology/approach The empirical findings are from a CL focusing on school professionals’ agency and a follow-up study one year after the CL.

Findings The study shows how the staff gained insight that professional agency is a collective and relational practice. Furthermore, the staff explored how to make a difference with viable means to create new workplace models for students’ success despite experiencing a conundrum.

Research limitations/implications This study examined participants’ perspectives in workplace change and provided support for further research examining how professionally and collectively designed models gain sustainability in schools.

Practical implications This study provides empirical data of how professional agency for change driven by collective visions can be accelerated with the interventionist method CL among school professionals.

Social implications This study emphasizes the value of professional collective learning at the workplace, driven by several professional groups in school, and the need to follow up to detect sustainable change.

Originality/value This study emphasizes the value of professional collective learning at the workplace, driven by several professional groups in school, and the need to follow up to detect sustainable change.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Emerald Group Publishing Limited, 2021
Nyckelord
Change laboratory, School professionals, Equality in education, Professional agency, Workplace learning, Competences, Engagement
Nationell ämneskategori
Lärande
Forskningsämne
Arbetsintegrerat lärande; Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-17540 (URN)10.1108/JWL-02-2021-0019 (DOI)000706533900001 ()2-s2.0-85116826892 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2021-10-12 Skapad: 2021-10-12 Senast uppdaterad: 2022-04-04Bibliografiskt granskad
Spante, M., Varga, A. & Egelström, M. (2020). Diversity in agency: experiences from three Change Laboratories to tackle gender related grade gap in school. In: : . Paper presented at FERA conference on education 2020, Helsinki 14-16 December 2020.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Diversity in agency: experiences from three Change Laboratories to tackle gender related grade gap in school
2020 (Engelska)Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Övrigt vetenskapligt)
Nyckelord
Change laboratory, education, schools
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Forskningsämne
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-16263 (URN)
Konferens
FERA conference on education 2020, Helsinki 14-16 December 2020
Tillgänglig från: 2021-01-29 Skapad: 2021-01-29 Senast uppdaterad: 2021-01-29
Varga, A. & Spante, M. (2020). Expansive Learning And Transformative Agency For School Professionals. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Ed.), INTED2020 Proceedings: 14th International Technology, Education and Development ConferenceValencia, Spain. 2-4 March, 2020. Paper presented at INTED2020 14th International Technology, Education and Development Conference March 2nd-4th, 2020 — Valencia, Spain (pp. 1419-1428). Valencia: The International Academy of Technology, Education and Development
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Expansive Learning And Transformative Agency For School Professionals
2020 (Engelska)Ingår i: INTED2020 Proceedings: 14th International Technology, Education and Development ConferenceValencia, Spain. 2-4 March, 2020 / [ed] L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, Valencia: The International Academy of Technology, Education and Development, 2020, s. 1419-1428Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

The current study has been formulated in cooperation between researchers and school officers from a rural Swedish municipality, based on their concern that there is a large and growing gender gap in the results, and on a notion held by some principals and teachers that the motivation for school is low for many students, especially the low-achieving boys. The school officers as well as the teachers suggested that the problems are the result of an interplay between norms and conditions in the local society which foster negative attitudes to education generally, and unfavorable but amendable premises for learning that prevail in many schools and classrooms. To generate knowledge of have to change the situation researcher, principals, teachers and other professionals' such as school nurse and union representatives have worked together in finding tools to deal with the gender gap in grades. In this paper we present the result from the first, in a series of five (CL:1-CL:5), activity based formative interventions. The participants' in CL:1 have been school professionals' who works with students in 7-9 grade. The theoretical and methodological framework is Change Laboratory (CL), which is a specific form of activity based formative intervention where actionable knowledge is understood as a collaborative and generative possibility knowledge intertwined with transformative action (Sannino & Engeström 2017). Focus is on the participants expanding learning and the aim to generate and implement new models and instruments for activity. The core ideas of the CL is about professional empowerment and empowering in ways not experienced before and insert hope that change is possible also at the systematic level when working together. Based on the result from CL:1, the aim of this paper is to highlight challenges and opportunities connected to the use of Change Laboratory as a method for work integrated learning.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Valencia: The International Academy of Technology, Education and Development, 2020
Nyckelord
activity theory, expansive learning, change laboratory, school professionals’, work integrated learning.
Nationell ämneskategori
Lärande Arbetslivsstudier
Forskningsämne
Arbetsintegrerat lärande; SAMHÄLLSVETENSKAP, Utbildningsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-15133 (URN)10.21125/inted.2020.0473 (DOI)978-84-09-17939-8 (ISBN)
Konferens
INTED2020 14th International Technology, Education and Development Conference March 2nd-4th, 2020 — Valencia, Spain
Tillgänglig från: 2020-04-20 Skapad: 2020-04-20 Senast uppdaterad: 2020-12-08Bibliografiskt granskad
Varga, A. (2020). Likvärdighet och bildning i SVE och SVA.: En demokratifråga. In: Bildning, utbildning, fortbildning.: Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Linköping, 22-23 november 2018. Paper presented at Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Linköping, 22-23 november 2018 (pp. 287-301). Linköping: Linköpings Universitet
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Likvärdighet och bildning i SVE och SVA.: En demokratifråga
2020 (Svenska)Ingår i: Bildning, utbildning, fortbildning.: Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Linköping, 22-23 november 2018, Linköping: Linköpings Universitet , 2020, s. 287-301Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [sv]

Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag och ska enligt läroplanen kompensera för elevers olika bakgrunder och andra skillnader i förutsättningar (Skolverket 2011). Det kompensatoriska uppdraget är avgörande för att erbjuda alla elever en likvärdig utbildning, vilket alla barn har rätt till enligt svensk skollag (2010:800 1 kap 9 §). Vad betyder då en likvärdig utbildning i en svenskämneskontext där vi idag har två olika svenskämnen, Svenska (SVE) och Svenska som andraspråk (SVA) och där det ställs betydligt högre krav för att få ämnesbehörighet i Svenska än i Svenska som andraspråk för undervisning på högstadiet? Och vilka konsekvenser får detta utifrån ett bildningsperspektiv och för elevers möjligheter att erövra medborgarkompetens? Föreliggande artikel belyser och diskuterar grundskolans kursplaner i SVE och SVA f-9, Lgr 11 med utgångspunkt i bildningsbegreppet och med hjälp av Bernsteins begrepp horisontell ochvertikal diskurs som analysverktyg. Fokus vilar på de delar som rör läsning av skönlitteratur.

Studien visar att kursplanerna i SVE och SVA skiljer sig åt vad gäller de delar som rör skönlitteraturen och att eleverna som läser SVE i betydligt högre utsträckning stöds i att utveckla kunskaper som ingår i en vertikal diskurs. Följden av detta är att de elever som läser SVE i betydligt högre utsträckning än de som läser SVA stöds i att utveckla viktiga kunskaper och förmågor kopplade både till bildningsbegreppet och begreppet medborgarkompetens och på så sätt kompetenser som krävs för att kunna agerai ett demokratiskt samhälle.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Linköping: Linköpings Universitet, 2020
Nyckelord
Svenska som andraspråk, bildning, demokrati
Nationell ämneskategori
Lärande
Forskningsämne
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-16099 (URN)978-91-7929-844-9 (ISBN)
Konferens
Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Linköping, 22-23 november 2018
Tillgänglig från: 2020-12-08 Skapad: 2020-12-08 Senast uppdaterad: 2020-12-08Bibliografiskt granskad
Spante, M., Varga, A. & Korp, H. (2019). Hitta drivet: Studiemotivation och genusmönster i grundskolan. Trollhättan: Högskolan Väst
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Hitta drivet: Studiemotivation och genusmönster i grundskolan
2019 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Trollhättan: Högskolan Väst, 2019. s. 28
Serie
Rapport i korthet, BUV
Nyckelord
Studiemotivation, grundskolan, genus
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Forskningsämne
Barn- och ungdomsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-14009 (URN)
Tillgänglig från: 2019-06-28 Skapad: 2019-06-28 Senast uppdaterad: 2022-09-22Bibliografiskt granskad
Varga, A. & Abdulla, A. (2019). Språkutvecklande undervisningsstrategier i SVA-undervisningen.: En studie av textsamtal i år F-3. In: NNMF 2019 : Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt: Abstracts. Paper presented at NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, Trondheim 23-24. 10. 2019 (pp. 6). Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Språkutvecklande undervisningsstrategier i SVA-undervisningen.: En studie av textsamtal i år F-3
2019 (Svenska)Ingår i: NNMF 2019 : Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt: Abstracts, Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU , 2019, s. 6-Konferensbidrag, Muntlig presentation med publicerat abstract (Övrigt vetenskapligt)
Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, 2019
Nyckelord
Svenska som andraspråk, SVA-elever, textsamtal, undervisningsform, språkutveckling
Nationell ämneskategori
Pedagogik
Forskningsämne
SAMHÄLLSVETENSKAP, Utbildningsvetenskap; HUMANIORA, Svenska
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-14746 (URN)
Konferens
NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, Trondheim 23-24. 10. 2019
Tillgänglig från: 2019-12-09 Skapad: 2019-12-09 Senast uppdaterad: 2020-01-27Bibliografiskt granskad
Spante, M., Varga, A., Korp, H., Lind, H., Jansson, L., Lindeberg, B. & Adler Johannesson, A.-H. (2018). Find The Drive: On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University. In: ICERI2018 Proceedings: . Paper presented at 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain). 12th - 14th of November, 2018 (pp. 10347-10356). IATED
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Find The Drive: On Co-Designing Practice And Experience Of A Research And Development Project Driven By Municipalities And University
Visa övriga...
2018 (Engelska)Ingår i: ICERI2018 Proceedings, IATED , 2018, s. 10347-10356Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

This paper aims to highlight challenges and opportunities connected to collaboration between municipal school administrators, principals, teachers and researchers. The current study was formulated in cooperation between researchers and administrators from two rural Swedish municipalities. The study was based on their concern on large gender gap in grades, and on a notion held by some principals and teachers that the motivation for school is low for many students, especially among low-achieving boys.

The project was co-designed in close collaboration between administrators, principals and researchers. The negotiated purpose was thus collaboratively broadened to include not only gender patterns but also other sociological aspects that affect learner identities and motivation. Project information was provided through on-site visits where the project was presented for all staff members at each school in each municipality. During the first year, observations were carried out in grade 6 in five schools, and grade 9 in three schools. Two researchers followed each class one week, by teacher invitation. The focus was on the conditions for learning and motivation offered in class, and on factors supporting and hindering the learning and motivation of girls and boys with different backgrounds and resources. Semi-structured interviews with teachers in the targeted classes (N=18) were held. The interviews focused on the teachers' notions of student achievement and motivation in regard to gendered norms, curriculum and classroom practices. Teachers were also asked to reflect on the possibilities to change prevailing patterns. Semi-structured interviews with students, mostly in pairs (N=70; 39 girls, 31 boys) were carried out. The topics for these interviews were the students' notions of how school, home and peers interplay with their views on learning, motivation and their aspirations for the future. In addition to the practice-based research activities, organizational development and competence building were key ambitions in the cooperation between the two municipalities and the university. The model for this was a one-day workshop for the entire pedagogical staff in the schools at the respective municipality (N=195, N= 65). During these days, local experiences and observations were discussed in relation to presented research concerning study motivation and gender patterns.

Groups of teachers sat together and shared their understandings and reflections. All group conversations were documented in shared online documents for capturing and spreading thoughts and understandings. These shared documents provided a source for further discussions after the actual competence development day. The same model for data gathering will be carried out in year two of the project in order to have a solid foundation for analysis and further recommendations and suggestions. So far, our mutual experience from the range of roles participating in the project, is that the model for co-designing a project combining competence development arrangements with research activities is a fruitful cross-fertilizing process for knowledge creation and professional learning.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
IATED, 2018
Nyckelord
Collaborative research, competence development, motivation, co-design, collaboration
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Forskningsämne
Barn- och ungdomsvetenskap; SAMHÄLLSVETENSKAP, Utbildningsvetenskap; SAMHÄLLSVETENSKAP, Informatik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-13448 (URN)10.21125/iceri.2018.0951 (DOI)978-84-09-05948-5 (ISBN)
Konferens
11th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain). 12th - 14th of November, 2018
Tillgänglig från: 2019-01-25 Skapad: 2019-01-25 Senast uppdaterad: 2019-10-24Bibliografiskt granskad
Varga, A. (2017). Metacognitive perspectives on the development of reading comprehension: a classroom study of literary text-talks. Literacy, 51(1), 19-25
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Metacognitive perspectives on the development of reading comprehension: a classroom study of literary text-talks
2017 (Engelska)Ingår i: Literacy, ISSN 1741-4350, E-ISSN 1741-4369, Vol. 51, nr 1, s. 19-25Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The current study is a contribution to reading research dealing with tuition in reading comprehension and specifically with the issue of arranging tuition to support the development of metacognition. The empirical findings referred to in this study are from textual discussions of works of fiction in grades 6 and 7. The specific focus of the study is the correlation between the linguistic strategies used by the teacher and the pupils' opportunities to develop metacognitive perspectives as a consequence of these strategies. The study shows how the teachers, by use of a series of linguistic strategies, can offer pupils support in order to (1) identify and visualise the premises of their personal queries; (2) observe and verbalise their processes of interpretation together with their emotional reactions when reading; (3) survey, adjust and communicate their use of reading comprehension strategies and (4)recognise the text as an aesthetic construction and the interaction/transaction between texts and the reader.

Nyckelord
Metacognition, teacher skills, reading comprehension, practice analysis
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Forskningsämne
SAMHÄLLSVETENSKAP, Utbildningsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-10493 (URN)10.1111/lit.12095 (DOI)
Tillgänglig från: 2017-01-04 Skapad: 2017-01-04 Senast uppdaterad: 2019-05-21Bibliografiskt granskad
Varga, A. (2017). Om lässtrategier och textrörlighet: En studie av elevers textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 9. Educare (2), 103-129
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Om lässtrategier och textrörlighet: En studie av elevers textsamtal kring skönlitteratur i årskurs 9
2017 (Svenska)Ingår i: Educare, ISSN 1653-1868, E-ISSN 2004-5190, nr 2, s. 103-129Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

This article presents findings from a school project of which the focus has been to help pupils develop their reading abilities through text-talks about fiction. The article is the last in a study of four. The three preceding articles have fo- cused on how the teachers involved in the project have supported their pupils in order to help them improve their reading skills. The purpose of the study is to analyse and describe the abilities the pupils have developed in relation to the support they have been given during their education. The empirical findings referred to in the study are from text-talks in grade 9. The reading skills have been measured through analysis of video recordings of text talks among pupils discussing in small groups without a teacher present. The analytical tool used is the concept of text movability. The study displays to what extent the pupils have acquired strategies to read the lines, between the lines and beyond them. Also, how a metalanguage can be applied to talk about texts and the processes of interpretation. The results give evidence of the connection between the teaching offered to the students and the abilities they have developed.

Nyckelord
Comprehension strategies, practice analysis, reading skills, text movability, text-talks
Nationell ämneskategori
Pedagogiskt arbete
Forskningsämne
SAMHÄLLSVETENSKAP, Utbildningsvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-11892 (URN)
Tillgänglig från: 2017-12-06 Skapad: 2017-12-06 Senast uppdaterad: 2023-03-28Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5004-2650

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer