Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
BETA
Publikationer (8 of 8) Visa alla publikationer
Raza, T. (2020). Process Understanding and Weldability of Laser-Powder Bed Fusion Manufactured Alloy 718. (Doctoral dissertation). Trollhättan: University West
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Process Understanding and Weldability of Laser-Powder Bed Fusion Manufactured Alloy 718
2020 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

Laser-powder bed fusion (L-PBF) is an additive manufacturing (AM) process that involves building components by fusing fine metal powders using laser. There is no universal set of process parameters that can yield optimum results for all the different materials, geometries, and L-PBF machines. The research performed at hand regarding the process parameters showed that laser power, scanning speed, laser exposure time, and laser point distance are the most influential process parameters to decrease the amount of lack of fusion. In contrast, gas porosities are unavoidable in the L-PBF material because they can occur either because of powder particles containing inherent gas pores from the powder atomisation process or entrapped shielding gas during the L-PBF process. 

To fully utilise the L-PBF technique as a commercial production process, joining of small parts to build large-sized or complex shaped components, such as structural components for jet engines, can be a solution. The as-built microstructure of L-PBF-manufactured superalloy Alloy 718, which is the material in focus in the present research, has grains mostly oriented in the building direction of the part with a very fine cellular-dendritic structure within them. The microstructure of the alloy also contains NbC, TiN and low melting Laves phase in the interdendritic regions and along the grain boundaries. The specimens in this study were subjected to different heat treatments, such as hot isostatic pressing (HIP), solution heat treatment, and solution and ageing heat treatment, prior to welding, to study the effect of these heat treatments on the microstructure of the L-PBF-718 with regard to the susceptibility towards heat-affected zone (HAZ) liquation cracking during welding. Results showed that L-PBF-718 was susceptible to HAZ cracking during welding in all material conditions. L-PBF-718 subjected to HIP was more prone to HAZ cracking while welding and revealed a lower ductility behaviour in comparison to L-PBF-718 in the as-builtixcondition and wrought Alloy 718. The welding direction with respect to the graingrowth direction in L-PBF-718 was also found to have a significant influence onhot cracking susceptibility. The extent of HAZ cracking was observed to besmaller in samples welded parallel to the elongated grain orientation than insamples where the welding was performed perpendicular to it.

Abstract [sv]

Den laserbaserade pulverbäddmetoden (L-PBF) är en av de vanligaste additiv tillverkningsmetod, där komponenter byggs upp genom att smälta metallpulver med hjälp av laser. Det finns ingen universell uppsättning av parametrarna som kan användas för alla olika material och geometrier. Forskningen som här utförts beträffande processparametrar visade att lasereffekten, skanningshastighet, exponeringstid för laser och dess avstånd mellan två laser punkter var väsentliga för att minska antalet bindfel i materialet. Gasporositet var dessvärre oundvikligt då det primärt härstammar från antingen pulverframställningen eller gasinneslutning under L-PBF processen.

För att kunna utnyttja L-PBF-tekniken fullt ut som en kommersiell produktionsprocess kan sammanfogning av små L-PBF-delar för att bygga större eller mer komplexa komponenter, till exempel komponenter för jetmotorer, vara en lösning. Mikrostrukturen hos L-PBF tillverkad superlegering 718, som undersökts i detta projekt, har kristallkorn som mestadels är utsträckta i komponentens byggriktning. Kristallkornen i den tillverkade komponenten har en mycket fin cellulär till dendritisk struktur. Legeringens mikrostruktur innehåller dessutom utskiljningar som niobkarbid, titannitrid och den lågsmältande lavesfasen i de interdendritiska områdena samt längs korngränserna. Det genomfördes olika värmebehandlingar för att studera dess inverkan påvarmsprickor. Varm Isostatisk Pressning (HIP), upplösningsbehandling ochåldring utfördes på L-PBF-tillverkat material före svetsning för att jämföra medL-PBF-718-material utan värmebehandling samt även för att jämföra med 718 i plåtform. Resultaten visade att L-PBF-718 var känsligt för sprickbildning i HAZunder svetsning efter alla de typer av värmebehandlingar som undersöktes. Orsaken till varmsprickorna var relaterat till återuppsmältning av sekundära faser.

L-PBF-718 som utsatts för HIP-behandling visade sig vara mer benägen försprickbildning och var dessutom mindre duktilt. Svetsriktningen i förhållande till riktningen för korntillväxt visade sig också ha en betydande inverkan på känsligheten för varmsprickor. Sprickor i HAZ observerades dessutom vara markant mindre i de prover som var svetsade parallellt med tillväxtriktningen äni prover där svetsningen utfördes vinkelrätt mot den.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Trollhättan: University West, 2020. s. 88
Serie
PhD Thesis: University West ; 35
Nyckelord
Laser-Powder Bed Fusion; Alloy 718; Process Parameters; Heat Treatments; Weldability; Hot Cracking; Varestraint Testing, Laser-pulverbäddmetoden; Legering 718; Processparametrar; Värmebehandlingar; Svetsbarhet; Varmsprickor; Varestraintprovning
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
Produktionsteknik; TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-15047 (URN)978-91-88847-53-9 (ISBN)978-91-88847-54-6 (ISBN)
Disputation
2020-04-02, Albertssalen, 10:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Tillgänglig från: 2020-03-10 Skapad: 2020-03-06
Raza, T., Hurtig, K., Asala, G., Andersson, J., Svensson, L.-E. & Ojo, O. A. (2019). Influence of Heat Treatments on Heat Affected Zone Cracking of Gas Tungsten Arc Welded Additive Manufactured Alloy 718. Metals, 9(8), Article ID 881.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Influence of Heat Treatments on Heat Affected Zone Cracking of Gas Tungsten Arc Welded Additive Manufactured Alloy 718
Visa övriga...
2019 (Engelska)Ingår i: Metals, E-ISSN 2075-4701, Vol. 9, nr 8, artikel-id 881Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The weldability of additive manufactured Alloy 718 was investigated in various heat-treated conditions. The microstructure of the base metal was examined in detail in order to understand the effect of different pre-weld heat treatments; i.e., solution, solution and aging, and hot isostatic pressing. After welding, the variation in total crack lengths, maximum crack length and the total number of cracks in the heat affected zone (HAZ) were used as criteria for the cracking susceptibility of each material condition where wrought Alloy 718 was used as the reference material. Selective laser melting (SLM) manufactured Alloy 718 was susceptible to HAZ cracking in all material conditions. Total crack lengths in HAZ were highest in the SLM as-built condition and lowest in the SLM hot isostatic pressed condition. The cracks that were found in the HAZ of the welded materials consisted of liquation cracks, with eutectic product surrounding the cracks, as well as cracks from which liquation products were absent.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
MDPI, 2019
Nyckelord
selective laser melting; Alloy 718; heat treatments; gas tungsten arc welding; heat affected zone cracking
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-14595 (URN)10.3390/met9080881 (DOI)000484510000071 ()2-s2.0-85073280907 (Scopus ID)
Tillgänglig från: 2019-10-16 Skapad: 2019-10-16 Senast uppdaterad: 2020-03-06
Raza, T., Andersson, J. & Svensson, L.-E. (2019). Varestraint testing of selective laser additive manufactured alloy 718: influence of grain orientation. Metals, 9(10), Article ID 1113.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Varestraint testing of selective laser additive manufactured alloy 718: influence of grain orientation
2019 (Engelska)Ingår i: Metals, E-ISSN 2075-4701, Vol. 9, nr 10, artikel-id 1113Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The effect of grain orientation on hot cracking susceptibility of selective laser additive manufactured Alloy 718 was investigated by Varestraint testing. Electron backscattered diffraction showed that cracks in heat affected zone (HAZ) of the welded samples occurred in high angle grain boundaries. The extent of HAZ cracking was smaller in samples tested parallel to the elongated grain orientation and larger in samples transverse to the elongated grain orientation. However, for solidification cracking in the weld metal, no significant difference with respect to grain orientation in the base metal was found. © 2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-14708 (URN)10.3390/met9101113 (DOI)000498219400092 ()2-s2.0-85074226227 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Vinnova
Tillgänglig från: 2019-11-14 Skapad: 2019-11-14 Senast uppdaterad: 2020-03-06
Karimi Neghlani, P., Raza, T., Andersson, J. & Svensson, L.-E. (2018). Influence of laser exposure time and point distance on 75-μm-thick layer of selective laser melted Alloy 718. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 94(5-8), 2199-2207
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Influence of laser exposure time and point distance on 75-μm-thick layer of selective laser melted Alloy 718
2018 (Engelska)Ingår i: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015, Vol. 94, nr 5-8, s. 2199-2207Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

A systematic matrix with 25 samples, using five different point distances and five laser exposure times, depositing 75-μm-thick layers of Alloy 718 has been studied. The work has concentrated on defects formed, hardness of the deposits, and the microstructure. Relatively large amount of defects, both lack of fusion and porosity, was found in several of the specimens in the deposits. The defects were never possible to fully eliminate, but a significant decrease, mainly in the lack of fusion, was seen with increasing laser exposure time. The gas porosity on the other hand was not affected to any larger degree, except for the lowest laser energy input, where a slight increase in porosity was seen. A small increase in hardness was noted with increasing laser energy input. The width of the deposited beads increased with increasing laser energy, while the depth of deposits was more or less constant. However, for the lowest combination of point distance and laser exposure time, quite deep and narrow beads were formed. A comparison was made with deposition of 50-μm-thick layers, with quite similar laser energy input, but with some variation in detailed deposition parameters. It was found that the 75-μm-thick layers contained less lack of fusion, particularly for small point distances. The amount of porosity was also less, but that did not vary with deposition parameters.© 2017 The Author(s)

Nyckelord
3D printers; Defects; Deposition; Deposits; Hardness; Microstructure, Alloy 718; Deposition Parameters; Large amounts; Laser energies; Laser exposure; Point distances; Selective laser melting; Small points, Porosity
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
Produktionsteknik; TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-11886 (URN)10.1007/s00170-017-1019-1 (DOI)000422886200055 ()2-s2.0-85028818109 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
VinnovaRymdstyrelsen
Anmärkning

First Online: 06 September 2017

Tillgänglig från: 2017-12-05 Skapad: 2017-12-05 Senast uppdaterad: 2019-05-28Bibliografiskt granskad
Raza, T., Andersson, J. & Svensson, L.-E. (2018). Microstructure of Selective Laser Melted Alloy 718 in As-Manufactured and Post Heat Treated Condition. Paper presented at 8th Swedish Production Symposium, SPS 2018; Waterfront Convention CentreStockholm; Sweden; 16 May 2018 through 18 May 2018; Code 147722. Procedia Manufacturing, 25, 450-458
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Microstructure of Selective Laser Melted Alloy 718 in As-Manufactured and Post Heat Treated Condition
2018 (Engelska)Ingår i: Procedia Manufacturing, E-ISSN 2351-9789, Vol. 25, s. 450-458Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Manufacturing of Alloy 718 with selective laser melting (SLM) process faces several challenges. One of the challenges is the process-induced porosities in as-manufactured SLM parts. Another challenge is the microstructure of Alloy 718 that contains a high amount of segregating elements, such as MC-type carbides and γ/Laves phase eutectics in interdendritic regions. The microstructural heterogeneity in the as-manufactured SLM part unavoidably leads to mechanical heterogeneity and hence, post-processing heat treatments become necessary to achieve a homogeneous microstructure. Therefore, by investigating various post heat treatment options the knowledge on how to decrease/eliminate these segregations will be developed. © 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

Nyckelord
Selective laser melting, Alloy 718, Process parameters, Post heat treatments
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-13921 (URN)10.1016/j.promfg.2018.06.100 (DOI)2-s2.0-85065659917 (Scopus ID)
Konferens
8th Swedish Production Symposium, SPS 2018; Waterfront Convention CentreStockholm; Sweden; 16 May 2018 through 18 May 2018; Code 147722
Forskningsfinansiär
VinnovaRymdstyrelsen
Tillgänglig från: 2019-06-05 Skapad: 2019-06-05 Senast uppdaterad: 2020-03-06Bibliografiskt granskad
Raza, T., Andersson, J. & Svensson, L.-E. (2018). Varestraint weldability testing of additive manufactured alloy 718. Science and technology of welding and joining, 23(7), 606-611
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Varestraint weldability testing of additive manufactured alloy 718
2018 (Engelska)Ingår i: Science and technology of welding and joining, ISSN 1362-1718, E-ISSN 1743-2936, Vol. 23, nr 7, s. 606-611Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

The weldability in terms of susceptibility towards hot cracking of selective laser melted (SLM) Alloy 718 was investigated and wrought Alloy 718 was used as reference material. Varestraint testing was carried out by means of investigating the weldability in three conditions; (1) SLM as-built, (2) hot isostatic pressing at 1160°C at 105MPa for 3h and (3) wrought Alloy 718 in the mill-annealed condition. The material exhibited intergranular cracking in all three conditions; however,theSLMHIPedconditionhadanincreasedmagnitudeofcracksusceptibilityatallstrain levels.TheincreasedsensitivityoftheHIPedmaterialwasduetothesignificantlylargergrainsize incomparison.TheSLMas-builtconditionshowedthesamedegreeofcrackingasthewrought material.

Nyckelord
Weldability; Selective laser melting; Alloy718
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
TEKNIK, Produktions- och materialteknik; Produktionsteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-12077 (URN)10.1080/13621718.2018.1437338 (DOI)000440719100008 ()2-s2.0-85041916665 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
VINNOVARymdstyrelsen
Anmärkning

Published online: 12 Feb 2018

Tillgänglig från: 2018-02-13 Skapad: 2018-02-13 Senast uppdaterad: 2020-03-06Bibliografiskt granskad
Raza, T. (2016). A review of selective laser melting: Process parameters and its influence on microstructure, defects and strength in superalloy Alloy 718.. In: : . Paper presented at Aerospace Technology Congress 2016, Stockholm, Sweden, October 11-12, 2016.
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A review of selective laser melting: Process parameters and its influence on microstructure, defects and strength in superalloy Alloy 718.
2016 (Engelska)Konferensbidrag, Enbart muntlig presentation (Övrigt vetenskapligt)
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
Produktionsteknik; TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-10582 (URN)
Konferens
Aerospace Technology Congress 2016, Stockholm, Sweden, October 11-12, 2016
Tillgänglig från: 2017-01-13 Skapad: 2017-01-13 Senast uppdaterad: 2020-03-06Bibliografiskt granskad
Raza, T., Andersson, J. & Svensson, L. E. (2016). A review of the effect of selective laser melting process parameters and its influence on microstructure, defects and strength in the iron-nickel based superalloy Alloy 718. In: The 7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Conference Proceedings: 25th – 27th of October 2016. Paper presented at 7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Lund, Sweden, October 25–27, 2016 (pp. 1-8). Lund: Swedish Production Academy
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>A review of the effect of selective laser melting process parameters and its influence on microstructure, defects and strength in the iron-nickel based superalloy Alloy 718
2016 (Engelska)Ingår i: The 7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Conference Proceedings: 25th – 27th of October 2016, Lund: Swedish Production Academy , 2016, s. 1-8Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

This review presents a basic insight into the powder-bed fusion process selective laser melting (SLM), with focus on the microstructure and mechanical properties of the iron-nickel based superalloy Alloy 718. The microstructures and mechanical properties of SLM components are highly affected by the process parameters. Laser power, scanning speed, powder layer thickness and hatch distance, are the primary process parameters which can be adjusted in order to influence the microstructure and minimize potential defects. SLM-manufactured Alloy 718 generally produce a columnar microstructure which is a result of epitaxial formation and dendritic grain growth in the build direction (perpendicular to the substrate). Gas porosity, lack of fusion and residual stresses are process induced problems observed in SLM-manufactured Alloy 718. The microstructure of the as-manufactured Alloy 718 is susceptible to microsegregation of Nb and Mo as well as to subsequent non-equilibrium phase transformation. A post-process heat treatment of as-manufactured Alloy 718 is required in order to improve general mechanical properties and to relieve the residual stresses. The tensile strength, yield strength and hardness of heat treated SLM-manufactured Alloy 718 are comparable to that of wrought material.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Lund: Swedish Production Academy, 2016
Nyckelord
Selective laser melting, process parameters, Alloy 718, microstructure, defects, strength
Nationell ämneskategori
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
Forskningsämne
TEKNIK, Produktions- och materialteknik
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-10142 (URN)
Konferens
7th International Swedish Production Symposium, SPS16, Lund, Sweden, October 25–27, 2016
Tillgänglig från: 2016-12-07 Skapad: 2016-11-16 Senast uppdaterad: 2018-08-12Bibliografiskt granskad
Organisationer
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4598-4790

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer