Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Ringsby Jansson, BibbiORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9120-8733
Publikasjoner (10 av 13) Visa alla publikasjoner
Nilsson, L. A., Ringsby Jansson, B., Gatu, K., Öberg, R., Klamas, M. & Kauffeldt, C. (2022). Hur kan alla bli delaktiga?: Förutsättningar för digitalisering inom särskild utbildning på grundläggande nivå.. In: : . Paper presented at LINA WEEK 40, 3-7 OCTOBER, 2022, University West, Sweden.
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Hur kan alla bli delaktiga?: Förutsättningar för digitalisering inom särskild utbildning på grundläggande nivå.
Vise andre…
2022 (svensk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
Emneord
arbetsintegrat lärande, digitalisering, delaktighet
HSV kategori
Forskningsprogram
Arbetsintegrerat lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-19936 (URN)
Konferanse
LINA WEEK 40, 3-7 OCTOBER, 2022, University West, Sweden
Tilgjengelig fra: 2023-05-08 Laget: 2023-05-08 Sist oppdatert: 2023-06-09bibliografisk kontrollert
Lundh Snis, U., Smidt, H., Carlén, U. & Ringsby Jansson, B. (2021). Certifiering av arbetsintegrerat lärande i högre utbildning. In: VILÄR: 9-10 of December, 2021, University West, Trollhättan. Paper presented at VILÄR,9-10 of December, 2021, University West, Trollhättan (pp. 21-21).
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Certifiering av arbetsintegrerat lärande i högre utbildning
2021 (svensk)Inngår i: VILÄR: 9-10 of December, 2021, University West, Trollhättan, 2021, s. 21-21Konferansepaper, Oral presentation with published abstract (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

För att Sverige ska kunna konkurrera i den globala ekonomin måste våra studenter med examen från högre utbildning vara redo för en karriär i arbetslivet. För Högskolan Väst innebär detta att våra utbildningar ska utvecklas i samverkan med partners från omgivande samhälle för att kunna erbjuda ett relevant och attraktivt utbildningsutbud, som svarar mot arbetsmarknadens långsiktiga kompetensbehov. Vid Högskolan Väst görs detta strategiska arbete inom ramen för vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL). För oss bygger AIL-profilen på att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att teoretisk och praktisk kunskap är lika viktiga. Vi vill att våra studenter utvecklar förmågor och färdigheter som gör att de kan ingå i och driva hållbar samhällsutveckling i praktiken. För att uppnå en strategisk och kvalitativ utveckling av AIL beslutade Högskolan Västs styrelse att AIL-certifiera alla utbildningsprogram med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Kvalitetsprocessen kallas AIL-certifieringsprocessen, vars syfte är att säkerställa att alla studenter möts av och kritiskt kan reflektera kring till AIL, dess innehåll, värde och utmaningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Denna studie presenterar erfarenheterna från två omgångar av AIL-certifieringar där 11 utbildningsprogram genomgått processen. Arbetet har inneburit utformning av kriterieområden för att kunna kvalitetssäkra kursplaner och utbildningsplaner utifrån olika kunskapsformer. En initial vägledningsmodell med kompletterande inspiration och stödstruktur till kriterieområdena har tagits fram. Resultatet visar på att det finns ett flertal olika typer av AIL-aktiviteter som återspeglar mångfalden av AIL i undervisningen och de sätt som utbildningar vid Högskolan Väst har relation till och samverkar med arbetsgivare och organisationer. Processen kom att präglas av kollegialitet och erfarenhetsutbyte vilket även resulterat i kvalitetsutvecklande aktiviteter inom program och kurser. Det långsiktiga bidraget är att ta fram ett kvalitetsramverk för AIL i högre utbildning med tydlig koppling till hållbar utveckling. Ett sådant kvalitetsramverk ska kunna spridas till fler lärosäten som systematiskt vill utveckla AIL som en tydlig kvalitetsdimension i högre utbildning. 

Emneord
certifiering, arbetsintegrerat lärande, AIL, utbildning
HSV kategori
Forskningsprogram
Arbetsintegrerat lärande
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-18019 (URN)978-84-09-34549-6 (ISBN)
Konferanse
VILÄR,9-10 of December, 2021, University West, Trollhättan
Tilgjengelig fra: 2022-01-10 Laget: 2022-01-10 Sist oppdatert: 2022-01-10
Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. & Svensson, L. A. (2021). Social pedagogy versus social work in a Swedish context. International journal of social pedagogy, 10(1)
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Social pedagogy versus social work in a Swedish context
2021 (engelsk)Inngår i: International journal of social pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 10, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

In Sweden there are several different professions that work within the welfare sector. Two of these are social pedagogues and socionoms. This article examines the similarities and differences between these professional fields by exploring four areas in more detail: education, the history of ideas and theory, research and practice. The results show that there are not only many differences but also some similarities. In practical work, social pedagogues and socionoms often work side by side and perform similar tasks. They are located in the same areas and often use the same methods. When it comes to the differences in educational history and current educations, they are large although they can also be found in, for example, the history of ideas. Furthermore, research in the various areas differs. In social pedagogy the interest has to a greater extent been focused on an understanding of the discipline through studies of the history of ideas, while in social work today one often focuses on studies of professional methods. Today’s challenges in the welfare sector require new knowledge, ways of thinking and understanding. Here, social pedagogy with its philosophical roots and humanistic values can play an important role.

sted, utgiver, år, opplag, sider
UCL Press, 2021
Emneord
social pedagogy; social work; history of ideas; welfare sector; educational history; humanistic values
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-17683 (URN)10.14324/111.444.ijsp.2021.v10.x.013 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2021-11-03 Laget: 2021-11-03 Sist oppdatert: 2021-11-03bibliografisk kontrollert
Cederlund, C., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. & Svensson, L. A. (2020). I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik. Trollhättan: Högskolan Väst
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>I huvudet på en socialpedagog: En studie om yrkesverksamma välfärdsarbetare och deras föreställningar om socialpedagogik
2020 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Detta är en studie om hur yrkesverksamma välfärdsaktörer med akademisk socialpedagogisk utbildning, förstår och beskriver socialpedagogik i teori och praktik. Studien har genomförts bland yrkesverksamma, före detta studenter på socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik vid Stockholms universitet och det Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. Syftet är att beskriva och analysera de yrkesverksamma studenternas föreställningar om socialpedagogik som kunskapsfält och som praxis, samt hur socialpedagogiken kommit till uttryck i den egna yrkespraktiken. Studien bygger på intervjuer med 27 personer. Genom samtal och genom de berättelser vi tagit del av från respondenternas yrkesvardag har deras syn på socialpedagogik som fenomen, som värdegrund, som mål, metod och förhållningssätt växt fram.Analysen av yrkespraktiken tar utgångspunkt i tre teoretiska idealmodeller av socialpedagogik; den anpassande, den mobiliserande och den demokratiska, konstruerades som ett resultat av en tidigare intervjustudie med social-pedagogiska forskare (Eriksson 2006). I synen på socialpedagogikens värdegrund syns en samstämmighet bland respondenterna i den här studien och forskarna i den tidigare studien. Hur värdegrunden tar sig uttryck i praktiken är dock inte lika tydligt. Respondenterna ger uttryck för teorier, värderingar och förhållningssätt, men tvingas att i konkreta situationer handla pragmatiskt. Respondenternas sätt att förhålla sig till situationen är att inta ett pragmatiskt förhållningssätt, ett förhållningssätt som vi benämnt "den pragmatiske socialpedagogen". De försöker att upprätthålla, vad de menar är ett socialpedagogiskt förhållningssätt, trots administrativa och organisatoriska begränsningar. Det handlar om att hantera det upplevda handlingsutrymmet.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Trollhättan: Högskolan Väst, 2020. s. 97
Serie
Rapport Högskolan Väst, ISSN 2002-6188, E-ISSN 2002-6196 ; 2020:3
Emneord
Socialpedagogik, yrkeskunnande, etik och värdegrund, professionellt förhållningssätt, lärande.
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-16056 (URN)978-91-88847-84-3 (ISBN)978-91-88847-85-0 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-11-24 Laget: 2020-11-24 Sist oppdatert: 2020-11-24
Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. & Svensson, L. A. (2019). Renässans för socialpedagogik?: en bok om socialpedagogisk bildning (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Renässans för socialpedagogik?: en bok om socialpedagogisk bildning
2019 (svensk)Bok (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I denna bok söker vi samla idéer och tankar från olika tidsepoker för att formulera en socialpedagogik för framtiden. För att de idéer som historiskt formulerats om socialpedagogiken ska vara användbara måste de förstås utifrån och kopplas till den nutida situationen. Boken tecknar en aktuell bild av socialpedagogisk verksamhet och forskning i Sverige, kompletterad med internationella utblickar.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2019. s. 216 Opplag: 1
Emneord
Socialpedagogik
HSV kategori
Forskningsprogram
SAMHÄLLSVETENSKAP, Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-14869 (URN)978-91-44-11715-7 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-01-16 Laget: 2020-01-16 Sist oppdatert: 2020-03-03bibliografisk kontrollert
Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. & Svensson, L. A. (2019). Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts. International Journal of Social Pedagogy, 7(1), 7-19
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Social pedaogical practices in Swedish welfare contexts
2019 (engelsk)Inngår i: International Journal of Social Pedagogy, E-ISSN 2051-5804, Vol. 7, nr 1, s. 7-19Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This article focuses on social pedagogy and how social pedagogical approaches are used in Swedish welfare contexts. Social pedagogy as a phenomenon has existed in a variety of settings and during different periods of time. However, the meaning of social pedagogy as a concept depends to a great extent on the context in which it occurs, and the concept therefore has various connotations. The aim of this article is to analyse and discuss trends, directions and goals in social pedagogical practice. Three research projects (cases) are described, analysed and related to three theoretical models. The three cases – (1) a 'drive-in football' project for young people in a suburb, (2) an alternative residential caresetting for young people with learning disabilities, and (3) a 'future workshop' for older people – involved different situations and different audiences, all with elements of marginalisation and exclusion. The analysis of the three examples shows that social pedagogical practice in the Swedish context is characterised by the challenge of balancing the tensions between the individual and the collective, between emancipation and adaptation and between action and negotiation. The social pedagogical activities are also characterised by the fact that they all contain social, practical and existential dimensions of social support and an approach rooted in ethical core values.

sted, utgiver, år, opplag, sider
UCL Press, 2019
Emneord
social pedagogy, line of development, participation, agency, active citizenship, welfare state, Sweden, Nordic countries
HSV kategori
Forskningsprogram
SAMHÄLLSVETENSKAP, Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-14803 (URN)
Merknad

Special issue: Social Pedagogy in the Nordic Countries

10.14324/111.444.ijsp.2019.v7.1.007.

Tilgjengelig fra: 2019-12-23 Laget: 2019-12-23 Sist oppdatert: 2020-11-23bibliografisk kontrollert
Ringsby Jansson, B. (2013). Den lokala offentliga arenan: mötesplats för utveckling av gemenskap och lärande?. In: Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla, Svensson, Lars A. (Ed.), Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv (pp. 211-232). Göteborg: Daidalos
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den lokala offentliga arenan: mötesplats för utveckling av gemenskap och lärande?
2013 (svensk)Inngår i: Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv / [ed] Eriksson, Lisbeth, Nilsson, Gunilla, Svensson, Lars A., Göteborg: Daidalos , 2013, s. 211-232Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: Daidalos, 2013
Emneord
mötesplatser, intellektuella funktionshinder, ungdomar
HSV kategori
Forskningsprogram
SAMHÄLLSVETENSKAP, Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-5892 (URN)9789171734211 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2014-01-23 Laget: 2014-01-23 Sist oppdatert: 2019-11-26bibliografisk kontrollert
Ringsby Jansson, B. & Olin, E. (2010). Lärande som villkor för stöd till unga med funktionshinder (1.ed.). In: Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy (Ed.), Lärande i och för det nya arbetslivet: (pp. 63-82). Lund: Studentlitteratur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Lärande som villkor för stöd till unga med funktionshinder
2010 (svensk)Inngår i: Lärande i och för det nya arbetslivet / [ed] Lagrosen, Stefan, Lundh Snis, Ulrika, Nehls, Eddy, Lund: Studentlitteratur , 2010, 1., s. 63-82Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur, 2010 Opplag: 1.
Emneord
Funktionshinder, lärande, arbetsliv, unga, ungdomar
HSV kategori
Forskningsprogram
Arbetsintegrerat lärande; SAMHÄLLSVETENSKAP, Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-2886 (URN)978-91-44-07062-9 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2010-11-30 Laget: 2010-11-30 Sist oppdatert: 2019-11-22bibliografisk kontrollert
Olin, E. & Ringsby Jansson, B. (2009). On the outskirts of normality: Young adults with disabilities, their belonging and strategies. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4(4), 256-266
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>On the outskirts of normality: Young adults with disabilities, their belonging and strategies
2009 (engelsk)Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 4, nr 4, s. 256-266Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
HSV kategori
Forskningsprogram
SAMHÄLLSVETENSKAP, Sociologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-2098 (URN)10.3109/17482620903180350 (DOI)
Tilgjengelig fra: 2010-01-05 Laget: 2010-01-05 Sist oppdatert: 2019-11-20bibliografisk kontrollert
Olin, E. & Ringsby Jansson, B. (2009). Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet. Göteborg: FoU i Väst
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Unga med funktionshinder på väg ut i arbetslivet
2009 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Göteborg: FoU i Väst, 2009. s. 99
Emneord
arbetsliv, unga med funktionshinder
HSV kategori
Forskningsprogram
SAMHÄLLSVETENSKAP, Socialt arbete
Identifikatorer
urn:nbn:se:hv:diva-2525 (URN)978-91-89558-54-0 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2010-06-14 Laget: 2010-06-14 Sist oppdatert: 2019-11-20bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9120-8733