1 - 6 av 6
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kumara, Chamara
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Microstructure Modelling of Additive Manufacturing of Alloy 7182018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In recent years, additive manufacturing (AM) of Alloy 718 has received increasing interest in the field of manufacturing engineering owing to its attractive features compared to those of conventional manufacturing methods. The ability to produce complicated geometries, low cost of retooling, and control of the microstructure are some of the advantages of the AM process over traditional manufacturing methods. Nevertheless, during the building process, the build material undergoes complex thermal conditions owing to the inherent nature of the process. This results in phase transformation from liquid to solid and solid state. Thus, it creates microstructural gradients in the built objects, and as a result,heterogeneous material properties. The manufacturing process, including the following heat treatment that is used to minimise the heterogeneity, will cause the additively manufactured material to behave differently when compared to components produced by conventional manufacturing methods. Therefore, understanding the microstructure formation during the building and subsequent post-heat treatment is important, which is the objective of this work. Alloy 718 is a nickel-iron based super alloy that is widely used in the aerospace industry and in the gas turbine power plants for making components subjected tohigh temperatures. Good weldability, good mechanical properties at high temperatures, and high corrosion resistance make this alloy particularly suitablefor these applications. Nevertheless, the manufacturing of Alloy 718 components through traditional manufacturing methods is time-consuming and expensive. For example, machining of Alloy 718 to obtain the desired shape is difficult and resource-consuming, owing to significant material waste. Therefore, the application of novel non-conventional processing methods, such as AM, seems to be a promising technique for manufacturing near-net-shape complex components.In this work, microstructure modelling was carried out by using multiphase-field modelling to model the microstructure evolution in electron beam melting (EBM) and laser metal powder directed energy deposition (LMPDED) of Alloy 718 and x subsequent heat treatments. The thermal conditions that are generated during the building process were used as input to the models to predict the as-built microstructure. This as-built microstructure was then used as an input for the heat treatment simulations to predict the microstructural evolution during heat treatments. The results showed smaller dendrite arm spacing (one order of magnitude smaller than the casting material) in these additive manufactured microstructures, which creates a shorter diffusion length for the elements compared to the cast material. In EBM Alloy 718, this caused the material to have a faster homogenisation during in-situ heat treatment that resulting from the elevated powder bed temperature (> 1000 °C). In addition, the compositional segregation that occurs during solidification was shown to alter the local thermodynamic and kinetic properties of the alloy. This was observed in the predicted TTT and CCT diagrams using the JMat Pro software based on the predicted local segregated compositions from the multiphase-field models. In the LMPDED Alloy 718 samples, this resulted in the formation of δ phase in the interdendritic region during the solution heat treatment. Moreover, this resulted in different-size precipitation of γ'/γ'' in the inter-dendritic region and in the dendrite core. Themicro structure modelling predictions agreed well with the experimental observations. The proposed methodology used in this thesis work can be an appropriate tool to understand how the thermal conditions in AM affect themicro structure formation during the building process and how these as-built microstructures behave under different heat treatments.

 • Nordström, Malin
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Moisio, Rebekka
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avd för utbildningsvetenskap och språk.
  Det är okej att vara blyg: En studie om hur pedagoger arbetar med blyga barn i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien bygger på pedagogers arbete med blyga barn i förskolans verksamhet. Under vår utbildning till förskollärare har vi saknat att ta del av området men även för att fördjupa oss hur tidigare forskning beskriver arbetet kring blyga barn. Skolverket (2016 s 12) menar att barnen ska "utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation". Tystlåtna barn har lättare för att försvinna i mängden och därmed funderar vi på om blyga barn får en chans till att leva upp till läroplansmålet eller förblir osynliga.

  Syfte: Vårt syfte är att få en bredare förståelse för hur pedagoger arbetar med blyga barn i förskolan.

  Metod: Fem verksamma pedagoger intervjuades i fyra olika förskolor. Vi kontaktade varje förskolechef via telefon där vi kort beskrev vår studie. Varje intervju spelades in för att i efterhand transkriberas från tal till skrift, detta för att underlätta vår analysprocess. Vi granskade, jämförde och letade sedan efter likheter och skillnader mellan intervjuerna.

  Resultat: Det visade sig att blyghet är ett vanligt förekommande fenomen i förskolan och att det är pedagogens viktiga roll att ständigt bemöta och stötta blyga barn. Det framgår hur pedagoger upptäcker blyga barn samt hur de arbetar genom flera olika sätt för att stötta dessa barn.

 • Danielsson, John
  Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och it, Avd för informatik.
  Lokomotion i ett gyllene snitt: En observationsstudie av naturtrogna och uttryckslösa kroppsrörelser med en metod designad för naturalistisk karaktärsanimation.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en strävan efter naturalistisk karaktäranimation uppstår vissa hinder på vägen i 3D-CGI som 2D-CGI animation. Svårigheter i att uppnå naturalism beror bland annat på att det inte finns några simulerade naturlagar i den digitala världen som kan påverka karaktärens kinematiska rörelser. Resultatet av att behöva illustrera naturlagar och liknande externa påverkningar manuellt för hand kan orsaka en rumslig känsla om onaturlighet eller inkonsekvens. Vilket kan resultera i att den rumsliga anpassningen till rummet inte upplevs som naturalistisk. Ofta är det upp till animatören att skapa en trovärdig illusion om naturlagarna. Målet med denna studie är att utforska och ge animatören en djupare förståelse för människans sätt att förhålla och anpassa sig till den fysiska verkligheten.

  Syftet med en djupare förståelse för rörelsers företeelser är att finna en tydligare metod dedikerad åt naturalistisk rörelse som går att anpassa för alla former av karaktärsanimation, oberoende av karaktärens anatomi. Tyvärr skulle det inte vara möjligt att täcka alla aspekter av det fysiskt adaptiva beteendet på grund av ämnets storlek. Denna studie har därför avgränsats till mänsklig lokomotion, även känt som vandring. Fokus riktas därför mot bäckenet och knäleden ner till anklarna. Det finns forskning som argumenterar för en koppling mellan det gyllene snittet och mänskliga rörelser. Denna studie är ett försök att tillämpa lokomotion uträknat ifrån gyllene snittet på en digital tredimensionell karaktär.

  Denna studie har ägnats ett annorlunda angreppsätt i karaktärsanimationen där dess utgångspunkt består av matematiska ekvationer. Det har för studien inneburit ett applicerande av gyllene snittet i en temporär form, det vill säga i rörelse.

  Resultatet är därför en matematiskt baserad metod dedikerad för att efterlikna naturalistisk rörelse i form av gång, alltså mänsklig lokomotion. Metoden har visat sig användbar även vid efterliknandet av karaktärers rörelser som inte besitter mänskliga proportioner. 

 • Lind, Maria
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Appasi, Bisan
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.
  Att se människan bakom sjukdomen är som att lösa en gåta: En litteraturbaserad studie om vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Demenssjukdom är ett växande problem inom såväl hälso- och sjukvården som för samhället i stort. Det finns tillgång till symtomlindrande behandling men demenssjukdomar går idag inte att bota utan kan innebära ett stort livslångt lidande för de drabbade men även för deras anhöriga samt en ständig utmaning för vårdpersonal. De flesta drabbas någon gång under sin sjukdomsperiod av beteendemässiga eller psykiska symptom, som till exempel utmanande eller avvikande beteende. Det är viktigt att komma på vad som orsakar symtomen för att kunna lindra, förebygga eller minska lidandet.

  Syftet med denna studie är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad vård vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) och studiens resultat baseras på en sammanställning av 12 kvalitativa artiklar.

  Resultatet visade att vårdpersonal beskrev egna och yttre förutsättningar och hinder och motstridiga känslor i arbetet. Att ha helhetssyn, förståelse och kunskap gentemot personer med demenssjukdom underlättar omvårdnaden. Vårdpersonal strävar efter att behandla personer med demenssjukdom utifrån det som passar personen och situationen bäst. Att anpassa mötet och se människan bortom sjukdomen är en viktig utgångspunkt som resulterar i bättre vårdkvalitet. Kunskap och kännedom om tidigare livshistoria är en förutsättning för att lära känna och förstå personen och arbeta personcentrerat vid BPSD. Olika strategier och rutiner används som redskap för att skapa kontakt och tillgodose behov. Vårdpersonal har erfarenhet och medvetenhet om att omvårdnaden av personer med demenssjukdom är komplex och kräver kunskap och tålamod. Det ställs stora krav på vårdpersonalens anpassningsförmåga då det som fungerar ena gången, kanske inte fungerar gången därpå. Vårdpersonalens erfarenheter handlade även om behovet av stöd och samarbete, att möta organisatoriska miljöfaktorer och ha tillgång till bakgrundsinformation om patienten. Samarbete mellan kollegor främjar personcentreringen och bidrar till en förbättrad arbetssituation. Svårigheten i att påverka organisatoriska beslut är märkbar och brist på resurser, samarbete och förståelse från organisationens sida bidrar till att vårdpersonal får svårt att arbeta personcentrerat. Detta tillsammans med vårdpersonalens erfarenheter av hur välfungerande personcentrerad vård gynnar arbetet med personer med BPSD skapar motstridiga känslor i arbetet. Vårdpersonalen kände sig ibland otillräcklig och maktlös men kunde även känna framgång och tillfredsställelse

 • Balachandramurthi Ramanathan, Arun
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Fatigue Properties of Additively Manufactured Alloy 7182018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Additive Manufacturing (AM), commonly known as 3D Printing, is a disruptive modern manufacturing process, in which parts are manufactured in a layer-wise fashion. Among the metal AM processes, Powder Bed Fusion (PBF) technology has opened up a design space that was not formerly accessible with conventional manufacturing processes. It is, now, possible to manufacture complex geometries, such as topology-optimized structures, lattice structures and intricate internal channels, with relative ease. PBF is comprised of Electron Beam Melting (EBM) and Selective Laser Melting (SLM) processes.

  Though AM processes offer several advantages, the suitability of these processes to replace conventional manufacturing processes must be studied in detail; for instance, the capability to produce components of consistent quality. Therefore, understanding the relationship between the AM process together with the post treatment used and the resulting microstructure and its influence on the mechanical properties is crucial, to enable manufacturing of high-performance components. In this regard, for AM built Alloy 718, only a limited amount of work has been performed compared to conventional processes such as casting and forging. The aim of this work, therefore, is to understand how the fatigue properties of EBM and SLM built Alloy 718, subjected to different thermal post-treatments, is affected by the microstructure. In addition, the effect of as-built surface roughness is also studied.

  Defects can have a detrimental effect on fatigue life. Numerous factors such as the defect type, size, shape, location, distribution and nature determine the effect of defects on properties. Hot Isostatic Pressing (HIP) improves fatigue life as it leads to closure of most defects. Presence of oxides in the defects, however, hinders complete closure by HIP. Machining the as-built surface improves fatiguelife; however, for EBM manufactured material, the extent of improvement is dependent on the amount of material removed. The as-built surface roughness, which has numerous crack initiation sites, leads to lower scatter in fatigue life. In both SLM and EBM manufactured material, fatigue crack propagation is transgranular. Crack propagation is affected by grain size and texture of the material.

 • Karimi Neghlani, Paria
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT).
  Electron beam melting of Alloy 718: Influence of process parameters on the microstructure2018Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Additive manufacturing (AM) is the name given to the technology of building 3D parts by adding layer-by-layer of materials, including metals, plastics, concrete, etc. Of the different types of AM techniques, electron beam melting (EBM), as a powder bed fusion technology, has been used in this study. EBM is used to build parts by melting metallic powders by using a highly intense electron beam as the energy source. Compared to a conventional process, EBM offers enhanced efficiency for the production of customized and specific parts in aerospace, space, and medical fields. In addition, the EBM process is used to produce complex parts for which other technologies would be either expensive or difficult to apply. This thesis has been divided into three sections, starting from a wider window and proceeding to a smaller one. The first section reveals how the position-related parameters (distance between samples, height from build plate, and sample location on build plate) can affect the microstructural characteristics. It has been found that the gap between the samples and the height from the build plate can have significant effects on the defect content and niobium-rich phase fraction. In the second section, through a deeper investigation, the behavior of Alloy 718 during the EBM process as a function of different geometry-related parameters is examined by building single tracks adjacent to each other (track-by-track) andsingle-wall samples (single tracks on top of each other). In this section, the main focus is to understand the effect of successive thermal cycling on microstructural evolution. In the final section, the correlations between the main machine-related parameters (scanning speed, beam current, and focus offset) and the geometrical (melt pool width, track height, re-melted depth, and contact angle) and microstructural (grain structure, niobium-rich phase fraction, and primary dendrite arm spacing) characteristics of a single track of Alloy 718 have been investigated. It has been found that the most influential machine-related parameters are scanning speed and beam current, which have significant effects on the geometry and the microstructure of the single-melted tracks.