1 - 7 av 7
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Akram, Yasser
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Mirzad, Elias
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett uppmärksammat problem i elnätet är den ökande halten av övertoner. I ett elnät som är fritt från övertoner förekommer enbart en grundton men i vissa fall förekommer strömmar, och spänningar, med andra frekvenser och då innehåller nätet en viss halt övertoner. När anslutna belastningar är olinjära uppstår övertoner. Det är huvudsakligen ökningen av dessa typer av belastningar i elnätet, till exempel elbilsladdning och datorer, som ger upphov till den ökande övertonshalten.

  Med anledning av ovannämnda problem med övertoner utförs detta examensarbetet på uppdrag av Megger Sweden AB i Stockholm. Syftet är att studera övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmrelä som finns installerad i kraftnätets kontrollanläggningar.

  Testerna utförs med testinstrumentet Sverker 900 och med ett elektromekaniskt överströmsrelä, ett RI-relä av märket ASEA. För testning av RI-reläet följs en svensk standard, en kommande internationell standard och instruktioner från uppdragsgivare. Resultaten från testerna visar på skillnader mellan tripptiden med övertoner och tripptiden för enbart grundtonen.

  Slutsatser baserade på studiens resultat är dels att överströmsreläet är långsammare vid svaga strömmar, det vill säga 2,8 A och 3 A, eller har för långa tripptider i förhållande till beteendet utan övertoner. Dels att det är svårt att säkerställa ett signifikant samband mellan närvaron av övertoner och påverkan av relätripptiden vid medel och starka strömmar, det vill säga 4 A till 8 A, eller vid kortare tripptider.

  Baserat på studiens resultat skulle det vara intressant att testa med flera övertonsnivåer. En rekommendation för liknande framtida studier är att bara testa vid låga strömmar, långa tripptider och långsamma diskhastigheter, eftersom detta skulle underlätta möjligheten att uppnå en mer överskådlig resultatanalys.

 • Yehorov, Yuri
  et al.
  Center for Research and Development of Welding Processes, Federal University of Uberlandia, Uberlândia, Brazil.
  da Silva, Leandro João
  Center for Research and Development of Welding Processes, Federal University of Uberlandia, Uberlândia, Brazil.
  Scotti, Americo
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för svetsteknologi (SV). Center for Research and Development of Welding Processes, Federal University of Uberlandia, Uberlândia, Brazil.
  Balancing WAAM Production Costs and Wall Surface Quality through Parameter Selection: A Case Study of an Al-Mg5 Alloy Multilayer-Non-Oscillated Single Pass Wall2019Ingår i: Journal of Manufacturing and Materials Processing, E-ISSN 2504-4494, Vol. 3, nr 2, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to propose a strategy to assess the potential reduction of the production cost during wire+arc additive manufacturing (WAAM) based on the combination of wire feed speed (related to deposition rate) and travel speed (related to deposition time). A series of experiments, using a multilayer-non-oscillated single pass wall made of an Al-Mg alloy, was conducted. The quality of the wall was assessed through the lateral surface waviness and top layer undulation. The concepts of Surface Waviness and Buy-to-Apply indices were introduced. Initially, the range of travel speed (TS) that provided layers with acceptable quality was determined for a given wire feed speed (WFS), corresponding to a constant current. Then, the effect of the increase of production capacity of the process (though current raising, yet maintaining the ratio WFS/TS constant) on the wall quality for a given condition within the TS range was assessed. The results showed that the useful range of TS prevents too rough a waving surface below the lower limit and top surface undulation over the higher limit. However, inside the range, there is little quality variation for the case under study. Finally, simulations of deposition time were developed to demonstrate the weight of the TS on the final deposition time and wall quality as a function of a target wall width. This respective weight showed the existence of a complex and unpredictable, yet determined, power of a combination of TS, target wall geometry, and dead time between subsequent layers. It was verified to be possible to find optimized TS as a function of different target geometries. 

 • Frödin, Rolf
  Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi.
  Arbetet som ordningsvakt: Att möta motstridiga krav2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. En ordningsvakt replikerade på debattartikeln och svarade att otryggheten på krogen inte skapas av ordningsvakterna utan orsakas av krogägaren med personal. Det finns en intressekonflikt mellan ordningsvaktens uppdrag och krogägaren som betalar ordningsvakternas lön. Krogägarna vill gärna ha inflytande över ordningsvakternas arbete annars kan denne förlora sitt arbete. I repliken föreslås att lösningen på intressekonflikten är att ordningsvakterna blir anställda och får lön från Polismyndigheten. Innehållet av ordningsvaktens replik på debattartikeln fångade mitt intresse för denna studie.

  Studiens syfte är att få ökad kunskap och förståelse för hur förutsättningarna är för ordningsvakternas arbete i krogmiljö, utifrån tre frågeställningar.

  • Hur erfar ordningsvakterna sitt yrke och uppdrag?

  • Hur hanterar ordningsvakterna intressekonflikten mellan uppdragsgivaren Polismyndigheten och krogägaren?

  • Hur resonerar ordningsvakterna om att vara statligt anställda och få lön från Polismyndigheten?

  Studiens teoretiska perspektiv består av Rational Choice teori (RC), Georg Simmels teori om triader och Pierre Bourdieus begrepp av habitus. För att besvara frågeställningarna valdes kvalitativ metod med intervju. Fem ordningsvakter intervjuades genom semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna skrevs ut och analyserades genom tematisk analys. De teman som framkommer i studien är ordningsvakternas yrkesroll, intressekonflikt, anställningsform och förbättringsområde.

  Studiens resultat visar att ordningsvakterna ser på sin yrkesroll som en betydelsefull servicefunktion på krogen där bra bemötande av krogens gäster står i fokus. Den beskrivna intressekonflikten var känd av de intervjuade ordningsvakterna men de bedömde att den stod för ordningsvakter som var olämpliga och som inte stod upp för sitt yrke och uppdrag. Samtliga ordningsvakter ville inte vara anställda och få lön från Polismyndigheten utan menade att ordningsvakter enbart skulle vara anställda av bevakningsföretag och inte direkt av krögaren.

 • Bengtsson, Daniel
  et al.
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Gustafsson, Karin
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik.
  Kvalitetsarbete inom mätteknik med FARO-arm2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Trollhättan. Företaget tillverkar brännkammare till gasturbiner. Syftet med arbetet har varit att undersöka om kvalificerade mätningar kan utföras med Siemens Industrial Turbomachinery AB:s mätinstrument. Denna undersökning har utförts genom en mätsystemanalys. Syftet har även varit att undersöka om det går att införa statistisk processtyrning för en detalj.

  För att utföra denna studie har undersökningsdesignerna fallstudie och aktionsforskning använts. Fallstudien har varit till för mätsystemanalysen eftersom den berört ett specifikt fall som har analyserats. Aktionsforskning har nyttjats till undersökningen om statistisk processtyrning eftersom undersökningen har varit en del av planeringsarbetet för införande av en förbättring.För mätsystemanalysen har det använts tre detaljer av samma sorts artikel, tre operatörer och två mätomgångar per detalj. Det har även utförts mätningar på en passbit med kända mått. Mätningarna har sammanställts i ett Excel-ark och analyserats i programmet Minitab. Därefter har en VMEA utförts.

  Analys av mätningarna har tydliggjort att operatörerna varierar i både repeterbarhet och reproducerbarhet. Mätinstrumentet har bevisats stabilt och inte en grund till variation.Undersökningen om implementering av statistisk processtyrning har visat att det inte är möjligt att införa eftersom mätresultaten är alltför ostabila. Detta har lett till att företaget måste se över sina mätmetoder för att få en minskad spridning av mätresultaten. Att studien inte har använt tillräckligt många mätobjekt för ett statistiskt riktigt resultat bör poängteras. Hänsyn bör därmed tas till att studiens resultat inte är helt tillförlitligt, utan snarare indikerar att det är ett troligt resultat som framkommit. Förbättringsförslag som har framkommit under studien:

  • Detaljerna placeras inomhus tillräckligt länge innan de mäts.

  • Företaget inför ett eget, enskilt, anpassat rum för att mäta detaljerna.

  • Företaget ser över arbetsmetodiken för mätningarna.

  • Företaget uppdaterar arbetsinstruktioner för mätningar.

  • Företaget inför mätutbildning för operatörerna.

  Det som inte har utförts är själva införandet och framtagning av underlag för statistisk processtyrning. Detta eftersom mätresultaten har för stor variation för att SPS ska kunna användas.

 • Viking, Tuija
  Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap.
  En studie om interprofessionellt lärande i teamarbete: Fallet med en 'best practice´ för tvångsvård2019Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det interprofessionella lärandet, IPL, i team har blivit ett populärt medel för att öka samarbete och kvalité i den sociala sektorn och hälso- och sjukvård. En alltmer specialiserad och fragmentiserad vård, som ofta genomförs i team, har lett till stor spridning av interprofessionell utbildning, IPE. Studerande och/eller medlemmar från olika professioner lär sig därmed, med, från och om varandra. Sådant lärande antas ske vid utbyte av och reflektion över varandras olika erfarenheter, perspektiv och kunskaper, d.v.s. professionella skillnader, och leda till förbättrad effektivitet och kvalitet i vården.

  Inom hälso- och sjukvårdsområdet har man dock bara i mindre skala undersökt vad IPL i etablerade team innebär och hur professionella skillnader påverkar lärandet. Denna licentiatuppsats hade som övergripande syfte att bidra med ökad kunskap inom detta område. Här studerades ett arbete, med kliniska riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård, som skulle genomföras av ett interprofessionellt team. Huvudfrågan var hur teamet arbetade med riktlinjerna och hur professionella skillnader kom till uttryck och gav implikationer för IPL. Licentiatuppsatsen är en fallstudie. Undersökningen baseras dels på material (mötesprotokoll, mejlkommunikation, dokument och mediarapporter) från teamets tre-åriga arbete, dels nio intervjuer och en observation av seminariet där teammedlemmar presenterade de färdiga riktlinjerna. Studie 1 syftade till att undersöka hur teamet hanterade en kontrovers och hur de strategier som användes gav konsekvenser för interprofessionellt lärande. Studie 2 syftade till att studera hur teamet granskade kön/genus i arbetet med riktlinjerna och vilka implikationer det blev för riktlinjerna och för interprofessionellt lärande. Fokus här är därmed på ett lärande i ett "färdigt" team. Resultaten i studierna baseras på fallbeskrivning och narrativ analys. Fynden i studierna tolkades huvudsakligen utifrån sociokulturell teori och idéer och insikter från kontroversstudier (studie 1) och det genusvetenskapliga fältet (studie 2).

  Resultatet i studie 1 visade att kontroversen hanterades främst genom en kompromiss. Resultatet visar också hur lärandestrategier nyttjades vid användning av texter. Lärandet utmanades dock när maktstrategier användes genom hävdande av auktoritet snarare än utforskande av kunskapsläget.

  Resultatet i studie 2 visade hur kön/genus aktualiserades i en diskussion om könsskillnader i användning av tvångsbälten. I diskussionen användes professionsspecifika erfarenheter och kunskaper om kön/genus, vilket kan antas främjade IPL. Teamets lärande om komplexiteten kring kön/genus resulterade i riktlinjer som betonar makt och med fokus på den individuella patienten. Därmed ledde teamets analys och lärande relaterat till kön/genus paradoxalt till könsneutrala riktlinjer. Slutsatsen är att studierna, på olika sätt, visade förekomst av IPL och hur detta påverkades både positivt och negativt av professionella skillnader.

 • Rehan, Arbab
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  Effect of heat treatment on microstructure and mechanical properties of a 5 wt.% Cr cold work tool steel2019Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work presents investigations related to phase transformations occurring inthe 5 wt.% Cr cold work tool steel Caldie during hardening and tempering treatments. The influence of austenitisation temperature, cooling rate, sub-zero cooling, isothermal treatment during cooling, tempering temperature and holding time on the microstructure and mechanical properties were investigated.The hardened microstructure of the investigated steel consisted of a mixture ofplate and lath martensite, minor amounts of bainite, blocky and thin retained austenite and M7C3 carbides. Increasing austenitisation temperature from 1020°Cto 1050°C was found useful as it provided higher hardness, good compressive strength and sufficient toughness. However, a further increase to 1075°C resulted in large prior austenite grains which produced coarse martensite containing somewhat increased carbon content. This was found to reduce the impacttoughness of the steel. Significant amounts of retained austenite were present after tempering for 2x2 h between 200°C and 500°C while tempering at 525°C or higher, reduced retained austenite content to below 2%. During holding at tempering temperature carbides precipitated in martensite and possibly in retained austenite. The retained austenite was thereby destabilised and transformed to martensite on cooling. This fresh martensite was tempered by following tempering treatments. It was concluded that tempering at 525°C for 2x2 h was suitable to achieve a good combination of hardness, compressive strength and impact toughness. Retained austenite was also found to transform during holding at 600°C for longer times. Initially, carbides formed in the austenite and after some time transformation of retained austenite to ferrite and carbides took place. Results were used to discuss alternative heat treatment procedures for the 5wt.% Cr cold work tool steel Caldie and some changes of current heat treatment recommendations were suggested.

 • Disputation: 2019-04-24 10:00 F131, Trollhättan
  Fahlström, Karl
  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW).
  Laser welding of ultra-high strength steel and a cast magnesium alloy for light-weight design2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is a strong industrial need for developing robust and flexible manufacturing methods for future light-weight design. Better performing, environmental friendly vehicles will gain competitive strength from using light weight structures. In this study, focus has been on laser welding induced distortions for ultra-high strength steel (UHSS) where trials were performed on single hat and double hat beams simulating A-pillar and B-pillar structures. Furthermore, also laser welding induced porosity in cast magnesium alloy AM50 for interior parts were studied. For UHSS, conventional laser welding was done in a fixture designed for research. For cast magnesium, single-spot and twin-spot welding were done. Measurements of final distortions and metallographic investigations have been performed. The results show that the total weld metal volume or the total energy input were good measures for predicting the distortions within one steel grade. For comparing different steel grades, the width of the hard zone should be used. The relation between the width of the hard zone, corresponding to the martensitic area of the weld, and the distortions is almost linear. Additionally, compared with continuous welds, stitching reduced the distortions. For cast magnesium, two-pass (repeated parameters) welding with single-spot gave the lowest porosity of approximately 3%. However, two-pass welding is not considered production friendly. Twin-spot welding was done, where the first beam provided time for nucleation and some growth of pores while reheating by the second beam should provide time for pores to grow and escape. This gave a porosity of around 5%. Distortions and porosity are the main quality problems that occur while laser welding UHSS and cast magnesium, respectively. Low energy input seems to generally minimize quality issues. Laser welding shows high potential regarding weld quality and other general aspects such as productivity in light-weight design for both high strength steel and cast magnesium.