1 - 9 of 9
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ishida, Yvonne
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Andersson, Jessica
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Kommer kommunernas plan- och bygglovsarbete att svämma över i framtiden?: Klimatförändringar och bostadsbyggande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att kartlägga och utreda det juridiska ramverk som kommunerna ska följa samt undersöka praktisk tillämpning hos tre kommuner. Studien ska även belysa eventuella svårigheter i planarbetet och ge en kunskapsöversikt. I denna studie analyseras främst plan- och bygglagens innebörd och hur den kan användas vid anpassning till klimatförändringarna vid plan- och bygglovsarbete. Som komplement intervjuas plan- och bygglovshandläggare i tre kommuner samt en planhandläggare på länsstyrelse i Västra Götalands län.

  Klimatförändringarna är ett faktum, och som en följd kommer bland annat vattennivåerna att fortsätta stiga i landet. Klimatforskningen består av prognoser som dock är behäftade med ett viss mått av osäkerhet. På grund av klimatförändringarna har det skett tillägg i plan- och bygglagens 2 kapitel för att kommunerna måste ta hänsyn till framtida översvämningsrisk vid fysisk planering. Det är därmed inte endast dagens förhållanden som ska beaktas vid planläggning och lovgivning. Det finns en stor mängd rekommendationer och riktlinjer som kommunerna har att förhålla sig till och som kan underlätta arbetet för att följa de regelverk som gäller. Att anpassa den fysiska planeringen till framtida klimatförändringar bör påbörjas nu, eftersom byggnadernas livscykel sträcker sig långt in i framtiden.

  Kommunerna kan arbeta fram specifika dokument som är anpassade efter deras förutsättningar och karterade risker för att underlätta sitt arbete i frågan. Det finns en mängd skeden i plan- och bygglovsprocesserna och det är viktigt att en samverkan finns mellan dem, för att det ska bli ett helhetsperspektiv. Det är en viktig förutsättning för att uppnå en hållbar bebyggd miljö. Eftersom klimatförändringar inte stannar vid kommungränser är det lämpligt att kommunerna samverkar i frågan. Samtliga aktörer behöver en aktuell och bra kunskapsgrund för att underlätta arbetet med översvämningsrisker.

  Lagtext och riktlinjer är tydliga med hur kommunerna ska arbeta, detta kan vara enkelt att genomföra om det finns oexploaterad mark, men vid anpassning till befintlig bebyggelse och infrastruktur uppstår problem. I och med intervjuerna framkom komplexiteten med att tillämpa lagtext i realiteten. En av de tre kommunerna har ändrat i befintliga detaljplaner för att klimatanpassa. Två av tre har egna översvämnings-program vilket är goda exempel på integrering av klimatarbetet. Det finns ingen rättspraxis idag, men det finns motsvarande situationer där kommunens ansvar vid lämplighetsprövningen ifrågasatts.

 • Andersson, Anna-Sara
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Landberg, Helena
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Patientens upplevelse av att möta sjuksköterskor som vårdgivare inom primärvården.: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Considering the increasing requirements and needs facing primary health care, the aspiration to use nurses as care providers has increased. This is done to improve the availability, effectiveness, and to dispense the available resources.

  Aim: The purpose of this study is to illuminate the patient's experiences of meeting nurses as care providers in primary health care.

  Method: Six qualitative, three quantitative, and one mixed method articles were analyzed to create a literature review.

  Results: Generally, the patients were satisfied with meeting nurses as care providers in primary health care. The result showed that the patients described relationship, trust, participation, and communication with nurses as significant aspects to feel secure. That the nurses made time available, as well as were easy to contact, were also aspects that contributed to the patients feeling secure. Uncertainties regarding the nurse's role, competence, and not being able to choose level of care were aspects that affected the insecurity.

  Conclusion: Nurses in primary health care have big opportunities to develop the meeting in a way that the patient feels secure in health care. Most patients experience great satisfaction with care provided by nurses. Considering the above facts, it seems possible to develop health care led by nurses. 

 • Wendel, Lisa
  et al.
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Berg, David
  University West, Department of Health Sciences, Section for nursing - undergraduate level.
  Att ständigt vara på sin vakt - sjuksköterskors upplevelser av hotfulla situationer på akutmottagningar: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Physical and verbal aggression against healthcare staff, particularly nurses is an international concern. The emergency department is seen as a high-risk area for workplace aggression. Working as a nurse in such environment is demanding and involves facing a variety of risks and threats.

  Aim: To highlight nurses' experiences of threatening situations at emergency departments.

  Method: A literature study based on qualitative articles. Eleven articles were analysed and included.

  Results: How the nurse experience the threatening situation defines the outcome of the consequences. The nurses' experiences can be divided into three main themes; to constantly be on your guard, unseen and unheard, vulnerable and inadequate. The feeling of fear in their working environment effected the caring of all patients.

  Conclusion: The experience of threatening situations is individual and can be percieved in different ways. Often a feeling of fear and insecurity emerges. The patientcare is therefore negatively affected and nurses receive little support from the hospital management.

 • Nilsson, Lena A.
  University West, Department of Health Sciences, Section for health promotion and care sciences.
  Du äger ditt liv: Vad vill du med ditt liv?2018Report (Other academic)
 • Frisell, Kajsa
  et al.
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Jakobsson, Birgitta
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  Evolutionsteorin: Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research in human memory is extensive and so is research on the theory of evolution, but studies that investigate how people's childhood memories have influenced their behaviors and approaches in adulthood based on the theory of evolution are rare.

  The purpose of the present study was to contribute to the completion of this knowledge gap. Semi-structured interviews with three educators, a social educator, two psychology students, two sociology students and a nursing student were conducted focusing on which childhood memories they have had, negative or positive, and how they have experienced how it has affected their behavior and approach in adult life. The informants were between 25 and 66 and there were five men and four women. Based on the informants' answers, we examined whether these could be linked to the theory of evolution and if childhood memories has survival values whether these could be linked to the theory of evolution and if childhood memories has survival values.

  In the result of the thematic analysis, seven themes emerged: 1. Fear, 2. Alienation, 3. Helpfulness, 4. Parental / Adult Role, 5. Belonging, 6. Betrayal / Lack of Trust and 7. Negative experiences. The study's results give an understanding of how childhood memories can affect people's behavior and how evolution  theory can be applied in people today. The result shows people's efforts to constantly improve their characteristics by learning from their or other’s mistakes.

  The study thus makes a psychological contribution to the qualitative research on how people's memories can be adapted through generations based on the theory of evolution.

 • Hansson, Linda
  et al.
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Singmo, Anna
  University West, Department of Engineering Science, Division of Mathematics, Computer and Surveying Engineering.
  Krav i markanvisningstävlingar2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Land allocations can only be performed by the Swedish municipalities on the land they themselves own. When the municipalities design a land allocation, they have different types of procedures to choose from. One of these is called land allocation competition, when chosen its often for an area which the municipality already have formed a vision regarding what it should become. A competition program is created with certain demands set by the municipality, following the developers create a design for the area and present this. Subsequently the municipality consider the designs and choses the one which falls best in line with the competition program.

  The aim of the study is to investigate how the Swedish municipalities frame the land allocation competitions, and which types of demands they outline in the competition programs.

  All 290 Swedish municipalities were contacted and 200 of them responded on whether they use land allocation competitions, in total 43 municipalities use such.

  The study only contains land allocation competitions that have been completed after January 1st, 2015. A total of 57 land allocation competitions have been examined.The result of the study shows that the Swedish municipalities requires different types of demands, some more specified than others. It can also be shown that demands are outlined which extends beyond such defined in the Swedish constitutional law and the planning and building act.

  In conclusion, municipalities strive to reach goals of sustainable development in the process of building a city. Municipalities demands that exploitation contribute to a sustainable urban planning and design.

 • Johansson, Kristina
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Psychology, Pedagogy and Sociology.
  VILÄR Abstraktbok2018Collection (editor) (Other academic)
 • Johansson, Helena
  University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Work and Social Pedagogy.
  "De är inte så farliga som människor tror": Hur man som personal kan möjliggöra delaktighet för patienter inom den psykiatriska tvångsvården2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bakgrunden till studien grundar sig i ett intresse av att ta reda på hur patienter inom den psykiatriska tvångsvården upplever delaktighet, mitt i den situation som personerna befinner sig i. Av etiska skäl kunde dock inte patienterna själva intervjuas. Därför har jag valt att istället intervjua personal som dagligen arbetar nära patienter inom tvångsvården, för att ta reda på hur personalen upplever att man kan skapa delaktighet i patienternas vardag. Personer som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården är en grupp som inte syns ute i samhället och därför kan de personerna lätt glömmas bort. Delaktighet är ett centralt begrepp inom socialpedagogiken och någonting som alla människor har rätt till. Med anledning av det här valde jag att göra en studie med den här utgångspunkten.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personalen kan göra patienter inom den psykiatriska tvångsvården delaktiga i sin vardag. Vidare att undersöka vilka utmaningar de stöter på inom ramen för lagstiftningen.

  Metod: Studien har en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer har genomförts med tre sjuksköterskor och tre skötare som dagligen arbetar med patienter inom den psykiatriska tvångsvården.

  Resultat: Resultatet visar att ett tydligt säkerhetstänk från personalens sida styr väldigt mycket hur utformningen av arbetet sker. Vidare att personalens tillgänglighet och möjlighet att lyssna på patienterna är viktiga komponenter i det delaktighetsfrämjande arbetet. Resultatet visar också att patienternas förutsättningar och psykiska mående är några av faktorerna som kan skapa svårigheter när det gäller att uppnå delaktighet för patienterna. Dessutom finns hela tiden lagstiftningen med dess begränsningar med; vilket givetvis påverkar både hur arbetet sker, samt i vilken mån patienterna kan vara delaktiga.

 • Siverbo, Sven
  et al.
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Andersson, Morgan
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Galan, Nataliya
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Hellman, Stefan
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Jansson, Elisabeth
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Lindh, Kristina
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Myhrman, Linnea
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Nehls, Eddy
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Staxäng Torbäck, Louise
  University West, School of Business, Economics and IT, Division of Business Administration.
  Svensson, Ann
  University West, School of Business, Economics and IT, Divison of Informatics.
  #metoo-management2018Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Just over a year ago the #metoo movement began, which is a reminder that there are faults in society even if everything looks fine on the surface. There are many signs that #metoo is not a passing phenomenon. This is not a coordinated action with a clear goal, nor is there any one leader of the movement. The #metoo movement is self-organized, a way to make visible what over basically all of human history has been silenced, denied and trivialized, even though everyone has known about it. This report takes a look at the #metoo movement's impact on organisations from a management perspective. We are interested in the phenomenon of "#metoo management", which we define as organisations' work to prevent and deal with sexual harassment (or assault) as a result of the #metoo movement. The primary purpose of the report is to find out if #metoo management exists. The second purpose is to investigate how organisations work with #metoo management. A third purpose is to explain why organisations choose to work with #metoo management in different ways. Based on interviews with representatives of ten organisations, in several cases quite different, we have determined that the #metoo movement has indeed given rise to #metoo management. More precisely, #metoo management refers to a number of different measures and activities. Organisations have restated and specified their policies about sexual harassment. The programs have been given renewed distribution at workplaces and additional measures for program compliance have been taken. Procedures for complaint processing have been developed, trainings have been initiated and risk factors have been identified and reduced. Not least, the occurrence of problems with sexual harassment has been quantified. Somewhat surprisingly, we noted that there was no example that the programs against sexual harassment were evaluated and that plans were lacking for reducing dependency relationships between supervisors and employees in the organisations where these were significant. It is important to emphasize that there are significant differences between organisations in how intensively the work with #metoo management has been pursued. The differences seem to depend on several different factors. One is that the incidence of sexual harassment varies, and another is that organisations make varying assessments of how much damage publicized cases would have on the employer's brand. Additional explanations for the intensity of the work are differences in how ambitious the process was prior to the #metoo movement, and that in certain organisations there is greater awareness of risk factors than in others. Finally, the organisation's size and visibility appear to play a role in that those that are more closely monitored have greater reason to avoid problems that attract negative attention.